Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

תעסוקה ומסחר: רכבת ישראל, תחנות רכבת העמק

פיתוח שטחי מסחר תעסוקה מניבים - בעקבות הסכם עקרונות שנחתם בין המדינה ורכבת ישראל, הוחלט לערוך בדיקות התכנות לכדאיות פיתוח שטחי מסחר/ תעסוקה מניבים, שיוקמו על ידי רכבת ישראל במספר תחנות רכבת ברחבי הארץ. אחת הבדיקות יועדה לקו רכבת העמק החדש,  שיעבור מתחנת לב המפרץ בחיפה ועד בית שאן.

מטרות הבדיקה:

א. להמליץ בפני רמ"י אם לפתח במתחם התחנה שמושים סחירים.

ב. לאפיין שימושים פוטנציאליים והיקפיהם במתחם התחנה. יצויין שבמסגרת ההסכם הותר לבנות עד 1,800 מ"ר.

ג. לבחון אם יש מקום להרחיב שימושים בעלי יתרונות כלכליים אל מעבר למתחם התחנה.

סוגיות עיקריות:

רבוי התחנות וההקשר המרחבי השונה שלהן העלה מגוון רחב של נושאים לבדיקה, ביניהם: הישובים שישורתו על ידי התחנה, גודלם ומאפייני האוכלוסיה שלהם, נגישות אל התחנה  וממנה, שימושים במרחב שעשויים להוות תחרות, או לחלופין – להוות אלמנטים משלימים לחלופות שונות של שימושים בתחנות, ועוד. בשני מקרים וויתרה רכבת ישראל על הקמת תחנה. 

המלצות:

תחנת כפר יהושע: לקדם ולפתח שימושים מסחריים במתחם.

תחנת כפר ברוך: לאחר השלמת אכלוס אזור תעשיה סמוך, לבדוק היתכנות הקמת מסוף מטענים בתחנה.

תחנת בית השיטה: לא תוקם תחנה בעתיד הנראה לעין.

תחנת גבע: לא תוקם תחנה בעתיד הנראה לעין.

תחנת תל יוסף: לא תוקם תחנה בעתיד הנראה לעין.

תחנת בית שאן: קידום תכנון ופיתוח שימושים מסחריים במתחם. מוצעים שימושי מסחר באזור התחנה, ושימושים נוספים, עתירי קרקע ודלילי בינוי, בשטח שיתפרש על פני כ- 50 דונם.

רכבת ישראל תחנות העמק

 

 

 

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן