Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

פינוי מחנות צבא: פינוי מחנה חרובית

מחנה חרובית, מתפרש על פני שטח של כ- 293 דונם בגבול תחום המועצות האזוריות יואב ויהודה. כמו כן, מתפרש המתחם בתחומי שתי ועדות מחוזיות – ירושלים ודרום. בקרבת המחנה מספר ישובים כפריים המאוכלסים בדלילות. סביבת המחנה מאופיינת בשטחים פתוחים. המתחם בעל נגישות נוחה יחסית לצירי תנועה מרכזיים.  

מטרות הבדיקה:

קידום תכנית על שטח המחנה לכשיפונה. מאחר ולא הוגדרה פרוגרמה, הועלו על ידי הגורמים השונים מספר חלופות לייעוד שטח האתר. נבדקה ההיתכנות העקרונית של כל אחד מהייעודים המוצעים.

סוגיות עיקריות:

התייחסות לבעיות ואילוצים כגון: שווק רק אחרי פינוי של הצבא, אפשרות לאיתור זיהומי קרקע קשים לאחר הפינוי, צורך בשדרוג תשתיות ומבנים, סבירות גבוהה לקיום ממצאים ארכיאולוגיים. כמו כן, הובעה התנגדות של גופי תכנון וגופים ירוקים לפיתוח המתחם ונדרש להגדירו כשמורת טבע או שטח פתוח. 

בהיבט הסטטוטורי, כפילות בשטח השיפוט ובהשתייכות לשני מחוזות תחייב כל יזום, תכנית או רעיון במערכת דיונים ואישורים כפולה.

הבדיקה הכלכלית התפרשה על טווח ייעודים רחב – תעסוקה ותעשיה (נקיה או מזהמת), תיירות, מגורים, מסחר, ואף יוזמות ייחודיות כגון שדה אנטנות, תחנת מעבר / אתר לסילוק פסולת, אתר לשחלוף תעבורתי ועוד. למרות המגוון הרב, וגם בשל שיקולי עלות גבוהה, לא אותר שמוש מתאים לאזור המתחם שבבדיקה.

המלצות:

הומלץ שלא לקדם בשלב זה כל תכנית במקום, ולהתייחס לשטח כשמורת טבע, כחלק מתפישת המרחב הביוספרי המיועד לאזור.

מחנה חרובית

 

 

 

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן