Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

מגורים ומסחר: באר שבע, מתחם ברגמן

"מתחם ברגמן" מהווה חטיבת קרקע בשטח של כ- 60 דונם, ייחודיותו במיקומו בלב המרכז העירוני- אזרחי הראשי של באר שבע. חלק הארי בו משמש כקמפוס מחקר ושירותי מחקר של אוניברסיטת בן גוריון, כולל חלקות ניסוי חקלאיות ובנק גנים. כמו כן, פועלים במתחם מבני משרדים ומעבדות המשמשים את מכון התקנים ואת כי"ל ישראל.   

מטרות הבדיקה:

א. גיבוש פרוגרמה מיטבית לפיתוח המתחם והתווית חלופות בינוי נפחיות עקרוניות, בתאום עם עיריית באר שבע.

ב. בדיקת התכנות כלכלית של פינוי המתחם מהמוסדות השוכנים בו למיקום אלטרנטיבי. 

סוגיות עיקריות:

בדיקת מצב פיזי ותכנוני קיים והשלכותיו על קביעת הפרוגרמה המיטבית, תאום עם תכנית המתאר שבהכנה, היבטים כלכליים כביקוש והיצע למגורים, מסחר, תעסוקה וארוח מלונאי. התעמקות באפשרות העתקת  מתקני וגידולי בנק הגנים, תנועה ונגישות, ממשק עם פרויקט התחדשות עירונית בשכונה סמוכה. 

סקירת בעלויות בקרקע, תקופות חכירה של הגופים השונים ומשמעות העתקת פעילותם, קבלת התייחסות כל הגורמים הרלוונטיים – משתמשים, עירייה, לשכת התכנון, מתכננים.

המלצות:

הוגדרה פרוגרמה לכ- 450 יחידות דיור, כ- 70,000 מ"ר לתעסוקה, 12,000 מ"ר למסחר ומבני  ושטחי ציבור. ממנה נגזרו חלופות בינוי נפחיות והוחלט על חלופה מיטבית המשתלבת עם המרקם הקיים. נקבעו לוח זמנים ומיקומים אפשריים ברחבי העיר להעתקת המתקנים. ההצעה נבחנה ונמצאה רווחית מאד. 

מתחם ברגמן באר שבע

מתחם ברגמן באר שבע1מתחם ברגמן באר שבע2

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן