Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

מנחת בר יהודה

מנחת בר יהודה ממוקם סמוך לכביש 90, כקילומטר מצפון לצומת הכניסה לאתר מצדה.

המנחת מהווה מסלול אספלט באורך של 1,200 מטר ברמה ירודה וללא פיתוח משלים, אין תשתיות גישה וחניה, מבנה טרמינל, חיבורי מים, חשמל, ביוב, גידור או תשתיות אחרות. 

מטרות הבדיקה:

אפיון של שטח המתחם וקביעת השימושים האפשריים בו. לא הוצעה פרוגרמה לבדיקה. הועלו חלופות להיררכיות פיתוח, שהגבוהה ביניהן הייתה שדה תעופה בינלאומי בהשקעות של עשרות מיליוני דולר.

סוגיות עיקריות:

המנחת מסומן בכל התכניות הרלוונטיות כשדה תעופה בדרגות שונות. התייחסות למשמעות ההנדסית והתכנונית של השמשת המנחת לכדי שדה תעופה בינלאומי, כולל מיקומו למרגלות אתר מצדה, ופוטנציאל המטרדים והנצפות הבעייתית שהוא עלול לייצר, קרבתו לנתיב טיסה פעיל ועמוס, מיקומו באזור נגוע בתופעת בולענים ועוד.

הבדיקה הכלכלית העלתה שאין כל כדאיות במימוש חלופות שדרוג המנחת לטיסות פנים או לטיסות בינלאומיות בלא מקור מימון חיצוני.

המלצות:

הומלץ לא לקדם תכנון כלשהו לפני  שיובטח תקציב מיוחד לצורך השקעות היסוד הנדרשות לשדרוג בסיסי של המתחם.

צוין כי שווק מסחרי מראש של חלק מהמתחם יקטין את היקף גיוס הכספים שיידרש ממקור חיצוני.

מנחת בר יהודה

 

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן