Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

מרכז תחבורה – צומת חולון

בדיקת היתכנות לעבוי המתחם בשמושים סחירים, תוך יצירת מרכז תחבורה. הבדיקה נערכה תוך ראיה כוללת של המערכות בסביבה. חטיבת הקרקע שבבדיקה נמצאת בשטח שיפוט של עיריית תל אביב-יפו וגם עיריית חולון.

בעלי הקרקע הם עיריית תל אביב יפו ומדינת ישראל. בסביבת המתחם מתוכננים לטווח הבינוני והארוך היקפים גדולים של תעסוקה ומעט מסחר ולמרות זאת, למשרדים במיקום המוצע, מעל מרכז תחבורה יתרון מובהק על פני כל המתחמים האחרים בסביבה.
הבדיקה העלתה כי השימושים המיטביים במיקום המוצע הינם שימושים לתעסוקה, למשרדים עתירי קהל, שימוקמו במגדל או בשני מגדלים בני 30 קומות, סה"כ בהיקף של כ -60,000 מ"ר בנוי. בנוסף, ישולב מסחר בהיקף מצומצם אשר ישרת את שמושי התעסוקה.
המלצות הצוות כללו, בין היתר, שילוב של תכנון תחבורתי ותכנון בינוי, תיאום תכנון בין שתי הרשויות המקומיות והקמת שני מגדלים - האחד יוקם בשטח השיפוט של חולון והשני בשטח השיפוט של תל אביב.

צומת חולון

 

 

 

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן