Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

שוק עירוני – קרית גת

בדיקת היתכנות להקמת שוק עירוני חדש במקום השוק העירוני הצפוף שפועל במרכז העיר. נבדקה פרוגרמה לשוק שיכלול כ-270-300 דוכנים על שטח של כ-20 דונם, עם 4,000 מ"ר מקורים והיתרה לשטח התארגנות וחנייה.

כדי לעבות את בסיס השווי הכלכלי, הוצע להוסיף למתחם גם מבני תעסוקה ומסחר בהיקף של כ- 3,000 מ"ר. המתחם שבבדיקה ממוקם בגבולות השיפוט של המועצה האזורית שפיר ולא בקריית גת, כמו גם אחזקתו על ידי תושבי מושב עוזה, הוו את האילוצים הראשיים בבדיקה. נסיון העבר במיזמים קודמים הצביע על בעיתיות בהגעה להסכמות עם המושב, ולא יהיה מנוס מהגעה להסכמות בין הצדדים בדבר הפיצוי לחברי המושב או שילובם במיזם. הבדיקה הכלכלית העלתה כי המתחם המוצע מתאים למיזם כן מהיבט התכנוני וכן מההיבט המערכתי. על כן, הובהר כי קידום הפרויקט תלוי באופן מוחלט בשיתוף פעולה והסכמות בין העירייה לבין המושב. כמו בן, הובהר כי תוספת בניינים לתעסוקה ומסחר במתחם תיצור מקור נוסף למימון הפרויקט.

 

שוק עירוני קרית גת1

 

 

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן