Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

תיירות ומלונאות: ירוחם, מתחמי תיירות מדברית

המתחם שבבדיקה הינו מרחב חיפוש בן כ- 2,000 דונם מדרום לירוחם המיועד למספר מיזמי תיירות מדברית. המתחם וסביבתו מאופיינים בנוף מדברי יבש וצחיח, ללא בינוי ופיתוח וללא צמחיה. המתחם כלול בתכנית האב לירוחם.

מטרות הבדיקה:

איתור  10-15 אתרים למיזמי תיירות במרחב החיפוש, שיתבססו על תיירות מדברית מבודדת. חלק מהמתחמים יכללו שימושים משלימים לתיירות.

סוגיות עיקריות:

התייחסות לאופי ולפיזור המיזמים, יתרונותיהם כמקומות תיירותיים ייחודיים ומבודדים, וחסרונותיהם בשל עלויות גבוהות של משיכת תשתיות. כמו כן, בחינת היקף ביקושים לתיירות נישה בהנחה שהיקף הביקושים שלה נמוך יחסית ובהינתן תחרות שכבר קיימת באזור.

התייחסות למיקום המתחם בשטח אש של צה"ל, וצפי להתנגדות של צה"ל, כמו גם של גופים ירוקים. התייחסות לפוטנציאל הייחודי של אוכלוסיית ירוחם.

בדיקה כלכלית העלתה שערכי הקרקע הצפויים מגיעים ליתרה שלילית של כ- 2 מליון ש"ח. אולם, מאחר ומדובר בפרוייקט לאומי ובסכום נמוך, ניתן לנסות לאתר גוף ציבורי / ממלכתי אשר יתמוך בו בסכום כזה, כמנוף לפיתוח הישוב.  פרויקט כזה יכול להוות חלק מהליך שדרוג האזור והעלאת קרנו ודימויו של הישוב.

המלצות:

א. איתור מקור תקציבי לפיתוח המתחם, ושריון ההתחייבות.

ב. קידום התכנית במקביל לתכנית המתאר לישוב.

ג. התחלה בהיקף מצומצם של 3-4 מתחמים ובהמשך בחינה של הוספת מתחמים נוספים, בהתאם לרמת ההצלחה, תוך שילוב מקסימלי של תושבי ירוחם.

ירוחם תיירות מדברית

 

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן