Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

תחנת רכבת הרצליה

נערכה בדיקה עבור חלק קטן מחטיבת קרקע בת 85 דונם באזור תחנת הרכבת בהרצליה. הבדיקה נערכה כחלק מהסכם להעברת זכויות במקרקעין בין רכבת ישראל לבין ממ"י, וקודמה כפיילוט לשיתוף פעולה בין גופים אלו.

הבדיקה התמקדה באפשרות להקמת שטחים למסחר ותעסוקה באזור תחנת הרכבת. זאת, בנוסף לתכנון העקרוני למתחם זה כמרכז תחבורה אזורי. מיקום המתחם בסמיכות לאזורי תעסוקה ומסחר קיימים וגדולים (הרצליה פיתוח וקניון שבעת הכוכבים) נבדק ביחס לשימושים הרצויים בפרויקט.
המלצת צוות בדיקת ההיתכנות הייתה שלא לקדם הקמת שטחים למסחר או תעסוקה במתחם הרכבת. כמו כן, שימושים שמיקומם הוא מחוץ לתוואי ההפקעה של הרכבת אינם מעניינה של הרכבת ואין לקדם גם אותם. הבדיקה הציעה התמקדות בהקמת מרכז תחבורתי בתיאום עם בעלי עניין, כמכלול אחד רציף ולא בשלבים.

הרצליה 

 

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן