Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

בסיס הגדנ"ע בג'וערה

נערכה בדיקת היתכנות של העתקת בסיס גדנ"ע ושיווק הקרקע המתפנה. הנחת הבדיקה היתה ששיווק הקרקע יממן את העתקת הבסיס ויכלול הקמת כפר נופש יערני בסמוך למרכז מבקרים, אשר יכלול שירותים נלווים כגון מסעדה ומזנון וכן מספר חנויות.

שטח המחנה בן 42 דונם, ממוקם על תל ארכיאולוגי בתוך שמורת יערות מנשה שבמועצה אזורית מגידו. המחנה הצבאי מאופיין במתקנים צבאיים סביב מוזיאון שגישה אליו היא דרך הבסיס הצבאי. העתקת המחנה הקיים מהווה אילוץ משמעותי להקמת מרכז מבקרים וכפר נופש. ראשית, עד להקמת אתר חלופי – לא יתאפשר לקדם כל יוזמה תיירותית במתחם. כמו כן, אומדני עלויות ההעתקה התבררו כגבוהים מאוד והם לא יכוסו מתקבולי שיווק הקרקע לתיירות בלבד. על כן, המלצות הצוות כללו לא לקדם תכנון ופיתוח במתחם. בנוסף, הומלץ לא להוציא את הפרויקט לשלב של מכרז מכיוון שתכנון ופיתוח הפרויקט תלוי בשימושים נוספים בתחום הפארק והם גם מהווים גורמים משלימים למתחם. הומלץ לבחון הענקת הרשאת תכנון לקרן הקיימת לישראל, שתפעל לשילוב התכנון והפיתוח של שתי הפונקציות המוצעות במתחם בהיקף של עד 50 חדרי אירוח. דמי החכירה שישולמו לממ"י, יהיו בהתאם למספר החדרים והפונקציות שיוקמו בפועל, ויחולקו בין ממ"י. לקק"ל על פי הסכם שיקבע. לבסוף, הומלץ כי הגדלת היקף כפר הנופש תיבחן בעתיד, בהמשך הפעילות.

בסיס גדנע גוערה2

 

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן