Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

מגורים עירוני: מתחם האצטדיון העירוני באשקלון

המתחם שבבדיקה מהווה חטיבת קרקע בשטח של כ- 150 דונם, במרכז העיר אשקלון. הוא נהנה ממעטפת של שטחי ציבור, חינוך ושירותים מוניציפליים, לצד שטחי מסחר ונגישות תחבורתית. במתחם פועלים האצטדיון העירוני וכן מספר שימושים משלימים. 

מטרות הבדיקה:

א. גיבוש פרוגרמה ובדיקת כדאיות כלכלית להעתקת האצטדיון העירוני ממקומו הנוכחי לאתר לא מפותח בסמוך לשכונת אגמים שבדרום העיר, הנמצאת בהליכי פיתוח.

ב. עריכת סקר מחזיקים.

סוגיות עיקריות:

סקירת מצב פיזי ותכנוני קיים, כולל התכנות לקיום עתיקות ברחבי המתחם, בחינת ביקוש והיצע למגורים ברחבי העיר, תוך התייחסות למיקום המתחם. קביעת פרוגרמה מיטבית לשכונת מגורים, התואמת את חזון העיר. בדיקת התכנות הקמת האיצטדיון במיקום המוצע. בחינת עלויות פיתוח צפויות וערכי קרקע צפויים. 

 סקירת בעלויות והצורך במתן פיצוי לחוכרים, והגדרת מקור תקציבי לפיצויים ולהעתקת האיצטדיון, קבלת התייחסות כל הגורמים הרלוונטיים.

המלצות:

הוגדרה פרוגרמה לכ- 1,100 יחידות דיור ולכ- 2,000 מ"ר למסחר. הומלץ להתחיל בתכנון מפורט של השכונה ובמקביל – בתכנון המפורט של האצטדיון במיקומו החדש. כמו כן הומלץ על תכנון שיאפשר פיתוח השכונה בשלבים לאורך ציר הזמן ובהתאם להתפתחות הביקושים ולקצב השיווק. 

מתחם האיצטדיון העירוני אשקלון

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן