Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

מגורים כפרי: הרחבת עין שריד

נערכה בדיקת היתכנות עבור הרחבת ישוב עין שריד שבשרון. בדיקת ההיתכנות באה לסקור את הכדאיות הכלכלית של המלצות תוכנית האב לישוב. בזמן עריכת הבדיקה היו ביישוב 270 יח"ד ועוד 85 מגרשים מיועדים לבנייה שלא מומשו.

בתוכנית האב מוצעת הקמת שכונה חדשה בת 135 יח"ד במערב הישוב, בצמוד ליער קדימה. נבדקו חלופות לצפיפויות שונות בשכונה החדשה, מ-3 יח"ד לדונם ועד 5 יח"ד לדונם.
הבדיקה העלתה כי שיווקה של השכונה החדשה הוא כדאי בכל החלופות. צפיפות גבוהה תצריך חטיבת קרקע קטנה יותר בהתאם. כמו כן, שטחי ציבור ועלויות פיתוח זהים בכל החלופות. בנוסף, הבדיקה זיהתה כי שיווק של בינוי בצפיפות נמוכה הינו בעל עדיפות כלכלית, ועל כן הומלץ לקדם התכנון לאור מסקנה זו.

 הרחבת עין שריד2

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן