Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

מגורים ומסחר: באר שבע – נאות מדבר

בבדיקת היתכנות זה נבדקה היתכנות לשימושים של מגורים בשילוב עם מסחר, מלון ומבני ציבור על שטח בו עומד מלון "נאות מדבר" בבאר שבע.

במסגרת הבדיקה התברר כי בעלי הקרקע במגרש העיקרי שעליו עומד מלון התחלפו. כמו כן, התברר כי בעלי הקרקע החדשים מקדמים תוכנית ללא תאום עם ממ"י, שהמגרשים הסמוכים בניהולה. מהבדיקה עלה כי יש לשמור על המלון במסגרת ההיצע המלונאי הכללי בעיר. בנוסף, הבדיקה הכלכלית העלתה כי יש לפרוייקט כדאיות כלכלית בכל היקף בינוי. המלצות הבדיקה הציעו המשך קידום התוכנית, תוך תיאום מול ממ"י - על מנת לנצל יתרון לגודל ורצף תכנוני.

באר שבע נאות מדבר1

 

 

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן