Sidebar

שותפים

שותפים

אתוס היא חברת תכנון, יעוץ סביבתי וניהול, שהוקמה על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים בשנת 2009 ומונה כיום למעלה מ-20 עובדים. השותפים באתוס הנם מומחים בעלי עשרות שנות ניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי והתכנון.

קרא עוד

15

פרויקטים

אתוס מציעה שירותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים. החברה מתמחה בנושאי ניהול תכנון, איכות הסביבה, תכנון מתארי- ארצי, מחוזי ומקומי, אדריכלות ובנוי ערים, עריכת סקרי היתכנות, פרוגרמות, רגולציה מקומית ובינלאומית, ונושאים נוספים הנגזרים מתחומים אלה.

צפה בפרויקטים נבחרים

SArona1

תחומי פעילות

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם: יעוץ ותכנון סביבתי, יעוץ סביבתי לתעשייה, תכנון פרוגרמות ותכנון אדריכלי ואורבני.

קרא עוד

מגורים ומבני ציבור: סנהדריה ירושלים

המתחם ממוקם על חטיבת קרקע בשטח של כ- 40 דונם, מצפון מזרח לשכונת סנהדריה המורחבת  בירושלים.   השכונה מאופיינת באוכלוסיה חרדית, בבנייני מגורים בני כחמש קומות, וכן במוסדות ציבור וחינוך רבים. המתחם משופע, ריק מבניה וחשוף ברובו.

מטרות הבדיקה:

בחינת התכנות לשינוי יעוד משטחים פתוחים למגורים בבניה רוויה, תוך התאמה לתכנית המתאר של ירושלים.

סוגיות עיקריות:

בדיקת מצב פיזי ותכנוני קיים, דגש על  תאום עם תכנית המתאר שבהכנה ויישוב סתירות בין תכניות אחרות במתחם ובסביבתו, התייחסות לבעיות תנועה ונגישות, לטופוגרפיה התלולה, המעלה קשיים הן בפיתוח הפיזי והן בעלויות הפיתוח, קיום אתרי עתיקות מוכרזים, קרבה למטרדי רעש, זהום אוויר, קו מתח עליון ועוד. היבטים כלכליים שכללו בחינה של ביקוש והיצע למגורים, תוך שימת דגש על צרכים ייחודיים, אפיון תבניות האכלוס של האוכלוסיה החרדית וצרכי ציבור ייחודיים לאוכלוסיה זו. 

 כמו כן, נערכה סקירת בעלויות בקרקע ואותרו הסכמי חכירה, רובם למוסדות דת. הטמעת  התייחסות כל הגורמים הרלוונטיים – משתמשים, עירייה, לשכת התכנון, מתכננים.

המלצות:

תוך הכרה במחסור ובצורך בשטחי ובנייני ציבור בסביבת המתחם, הומלץ לקדם תכנית שתייעד כ- 75% משטח המתחם למטרות ציבוריות ואת יתרת 25% תייעד למגורים בבניה רוויה, בצפיפות המקובלת באזור. סה"כ כ- 150 יחידות דיור, שצפוי להן ביקוש גבוה.

סנהדריה

ליווי סביבתי לרשות המקומית

דיווח מפל"ס לשנת 2018

IPPC היתרי פליטה

פרופיל חברה


אתוס אדריכלות, תכנון וסביבה - מחברים תכנון לסביבה

הירשם לידיעון של אתוס והישאר מעודכן