Sidebar

ליווי סביבתי למפעל משלב ההקמה ועד תפעול שוטף

מפעלים חדשים נדרשים בהגשת סקרים סביבתיים בטרם שלב קבלת היתר הבנייה. הסקרים מכילים סיכום של ההשפעות הסביבתיות הצפויות מהמפעל כגון חומרים מסוכנים, פליטות לאוויר, שפכים, פסולת, ועוד. במקרים רבים נדרש לבצע סקר היסטורי באתר המיועד.
אתוס מציעה ליווי מלא למפעל עד לקבלת כל האישורים הנדרשים ולאחריהם. ברשותנו ניסיון רב בליווי בתי עסק עד לקבלת היתר הבנייה, רישיון העסק, היתר רעלים ותיק מפעל.
בנוסף, החברה מכינה  חוות-דעת במגוון נושאים סביבתיים כגון: חומרים מסוכנים, פליטות לאוויר, שפכים, סיווג וטיפול בפסולת מסוכנת, פסולת מוצקה, מחזור, הכנת תיק מפעל והכנת גיליונות בטיחות על פי הרגולציה הנדרשת.

פרויקטים לדוגמא:

  1. ביצוע סקרי הערכות סיכוני חומ"ס וסקרי מרחקי הפרדה במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה של מעבר מפעלי תע"ש לרמת-בקע.
  2. הכנת חוות דעת סביבתית לרבות התנהלות מול הרשויות השונות ופיקוד העורף עד לקבלת כל האישורים הנדרשים עבור מעבר מפעל "קליר" מאופקים לבאר שבע.
  3. הכנת סקר מרחקי הפרדה במסגרת בדיקת חלופות למיקום חדש של מפעל אייס קיובס  
  4. הכנת תיקי מפעל לרבות ניתוח תרחישים למפעלים ומיתקנים שונים בכל המחוזות ואישורם מול המשרד להגנת הסביבה ורשויות נוספות (פקע"ר, כב"א וכו').
  5. ליווי חברת י.ס.אשכנזי בהכנת היתר רעלים ותיק מפעל, ייעוץ בנושא חומרים מסוכנים והכנת גיליונות בטיחות לפי שווקי יעד (איחוד אירופי, ארה"ב, המזרח הרחוק, שיטה גלובלית GHS).
  6. ביצוע מבדקים באתרי חברות רב-לאומיות בארץ ובחו"ל (YAHOO, GE ועוד), הכנת גיליונות בטיחות מותאמים לצרכי הלקוח לעשרות חברות מענפים שונים (כימיה, דבקים, הייטק ועוד).

לפרטים נוספים: דותן נגור This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 03-7503644 | 052-4228675