Sidebar

היתר פליטה ומפל"ס

הגדלת הרגולציה הסביבתית החדשה בישראל כדוגמאת חוק אוויר נקי 2008, חוק הגנת הסביבה חובת דיווח ומרשם ועוד,  מחייבת את התעשייה להיערך במהירות בכדי לעמוד בדרישות החוק.
חברת אתוס מתמחה בהכנת מסמכי הבקשה להיתר פליטה/IPPC  - אסדרה סביבתית משולבת ( אינטגרטיבית) , דיווחים סביבתיים במתכונת PRTR (מפל"ס), דיווחים שנתיים וכו'.

בנוסף, החברה מכינה חוות-דעת ממוקדות לפי דרישת הלקוח לזיהוי פערי BAT בהתאם למסמכי הייחוס של האיחוד האירופי (BREFs).
חברת אתוס מבצעת ליווי ותמיכה למפעלים לאורך כל תהליך הבקשה/ הגשת המסמכים הנדרשים  מול המשרד להגנת הסביבה והרשויות השונות.

לרשותנו צוות מוימן ומנוסה הנותן מכלול שלם בתחום זה, לרבות ביצוע מודל פיזור בתוכנת AERMOD. אנו מלווים את הלקוח מול הרגולטור עד השגת ההיתרים.

פרויקטים לדוגמא:

  1. הכנת בקשות להיתרי פליטה - אסדרה סביבתית משולבת עבור תחנות כוח של חברת החשמל
  2. הכנות בקשות להיתר פליטה – אסדרה סביבתית משולבת (אינטגרטיבית) למגוון מפעלי תעשייה מהסקטורים השונים כגון: סוגת בתי זיקוק לסוכר, עוף הנגב, ציפוי מתכות עמק זבולון, מצפא, אקוכם, טביב, תנובה מחלבת תל יוסף ( אסדרה סביבתית) ועוד
  3. הכנת דיווחי PRTR לעשרות מפעלים ועסקים מענפים שונים כגון תרו, עוף הנגב, אקוכם, דוראד,מחלבות תנובה טביב חברת החשמל ועוד
  4. ביצוע דיווחים שנתיים הנדרשים בחוק למגוון מפעלים כגון אקוכם, סוגת, עוף הנגב ועוד.

לפרטים נוספים: דותן נגור This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 03-7503644 | 052-4228675

PRTR 2018 general