Sidebar

הגנת סייבר כחלק מהיתר הרעלים

אתוס הינה החברה הראשונה ליישם את הרגולציה החדשה עבור היתר הרעלים, תוך מתן הגנה מקיפה מפני מתקפת סייבר.

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2443 משנת 2015, החליט המשרד להגנת הסביבה להחיל על מפעלים דרישות לנקיטה בפעולות הגנה מפני תקיפות סייבר. הדרישות נכללות במסגרת תנאים נוספים להיתר רעלים, הניתן לכל מפעל. החלת הדרישות הינה הדרגתית, בהתאם לסיווג היתר הרעלים של המפעל.

הסיכון העיקרי הינו אירוע חומרים מסוכנים העלול לפגוע באוכלוסייה ובסביבה, כתוצאה משינוי תנאי התהליך ושיבוש אמצעי הבקרה. בנוסף, למתקפת סייבר יכולות להיות גם השפעות כלכליות מרחיקות לכת על המפעל, כגון חשיפת מאגרי לקוחות או סודות מסחריים, פגיעה בתפוקה ובאיכות המוצר ודרישה לתשלום כופר על מנת לשחרר את המידע אשר נלקח כבן ערובה.

הנפגעים האפשריים הינם מפעלים מכל סוגי התעשייה, כגון מפעלי תשתית קריטיים (כדוגמת חברת החשמל האוקראינית אשר הותקפה בשנת 2015) ומפעלים כימיים שונים (בתקופה האחרונה הותקף מפעל כימי גדול בארץ מספר פעמים).

האפשרות של פגיעת סייבר במפעל תשתית קריטי הינה שאלה של מתי ולא אם, כפי שהגדיר בכיר אמריקאי בפיקוד הסייבר הלאומי.

אנו מציעים תכנית פעולה כוללת, החל משלב זיהוי התהליכים העלולים להיפגע, דרך הערכת סיכונים וקביעת מידת הנזק האפשרי, מיפוי פערים ובניית תכנית להשלמתם ועד פיקוח ומעקב שוטפים. בחברת אתוס צוות מומחים בתחומי ההנדסה הכימית והנדסת הסביבה, עם ניסיון מעשי בעבודה במפעלים כימיים ובמתן ייעוץ למגוון מפעלים בתעשייה מסקטורים שונים. ידע נרחב זה, הנוגע לחומרים כימיים ותהליכים ובקרות במפעל, מאפשר לנו לזהות את המנגנונים אשר עלולים להיפגע ולהעריך את הסיכונים כתוצאה מפגיעה זו. 

לצורך מוצר ייחודי זה, אתוס משתפת פעולה עם חברת אבטחת מידע מובילה בתחומה, אשר מספקת את הניתוח והפתרונות בתחום המחשוב. כל אלו מאפשרים לנו לספק ללקוח שירות כולל ומענה מקיף. 

לפרטים נוספים: רחלי לוי ספיר This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 03-7503648

תמונה האקר