Sidebar

רעש, או קול, נוצרים בשל תנודות של שינוי לחץ בתווך (בד"כ אוויר או מים). הפרעה זו מתפשטת כגל מכני המתאפיין בעוצמתו ובתדירותו של המופע. מקורות אופייניים למטרדי רעש יכולים להיות רעשים ממתקני מיזוג אוויר, תחבורה, תעשייה, אתרי בנייה ומקורות רבים אחרים.

הדרישה ההולכת וגוברת לרמת איכות חיים גבוהה יותר ועלייה במודעות לנזקי הרעש, בשילוב עם הגברת הצפיפות בסביבה העירונית, גורמות לעליה בדרישת התושבים לתנאי רעש נאותים - דבר המתבטא בתקינה מחמירה של נושאי הרעש.

קבוצת אתוס שמחה להציע לקהל לקוחותיה שירות חדש - יעוץ אקוסטי. השירותים המסופקים כוללים ליווי אקוסטי של פרויקטים בתחומי התחבורה, התשתיות, התעשייה, הבנייה ועוד.

את לקוחותינו ילוו אנשי מקצוע המתמחים במדידות וחישוב רעש וכן בתכנון אמצעי הגבלה עבור פרויקטים בהם נדרשת התייחסות אקוסטית לצורך עמידה בקריטריונים המקובלים, או לפי דרישת הלקוח. אנו מציעים שירותים בנושאים המפורטים:

-          עריכת מסמכי חוות דעת אקוסטיים ופרקי רעש בתסקירי השפעה לסביבה

-          ליווי בתחום האקוסטי של תכניות סטטוטוריות

-          מדידה וחיזוי רעש מתחבורה (כבישים, רכבות ומטוסים) ותכנון אמצעי בקרת רעש

-          אפיון רעש ממקורות תעשייתיים ותכנון אמצעי בקרה לעמידה בתקנות ובחוקים

-          ליווי אקוסטי לבנייה ירוקה בהתאם לתקן ישראלי 5281

-          חוות דעת אקוסטית לבתי משפט

 

אקוסטיקה 209163319 מוקטן