Sidebar

בניה ירוקה


"אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה" היא חברה המתמחה בייעוץ וליווי בניה ירוקה לפי תקן 5281. החברה מעניקה ללקוחותיה- יזמים וחברות בניה- שירות מקצועי ומקיף, תוך דגש על עמידה ביעדי הבניה הירוקה, בתקציב ובלוחות הזמנים המוגדרים.

 • התקן הישראלי לבניה ירוקה, ת"י 5281, אומץ ע"י רשויות מקומיות רבות כתנאי מחייב לקבלת היתרי בניה בתחומן.
 • יזמי בניה נדרשים להגיש אוגדן בניה ירוקה, המוכיח את התאמת המבנים המתוכננים לתקן.
 • יזמים רבים משלבים יועצי בניה ירוקה בצוותי התכנון, לצורך הכנת אוגדן הבניה הירוקה והסמכת המבנים לתקן 5281.

"אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה", החברה במועצה הישראלית לבניה ירוקה, מציעה יעוץ וליווי בתהליכי תכנון והסמכת מבנים לפי תקן 5281:

 • בחינת המצב הקיים והערכת הניקוד שיושג.
 • המלצות לשיפור התכנון והביצוע להשגת ניקוד נוסף בתקציב מינימאלי.
 • הכנת אוגדן בניה ירוקה והגשתו לגורם המאשר, לצורך הוצאת היתר בנייה .
 • בקרה על התאמת הביצוע לתכנון, במסגרת תהליך הבניה, עד קבלת תעודת גמר.

צוות הבניה הירוקה באתוס משמש כיועצים המקצועיים ומלווי הבניה הירוקה בשניים מהפרויקטים המשמעותיים ביותר הנמצאים בבניה בתל אביב כיום: פרויקט שרונה (יזם: גינדי החזקות, אדריכלית: קיקה ברא"ז), הכולל כ-320 יח"ד בשלושה מגדלים בנוסף לאלפי מ"ר של משרדים ומסחר ("שרונה מרקט") ופרויקט מגדלי הארבעה (יזם: קבוצת חג'ג', אדריכל: משה צור), הכולל עשרות אלפי מ"ר של משרדים בשני מגדלים. בנוסף, אנו משמשים כיועצי הבית של רשות שדות התעופה, ומבצעים בקרה על תהליך הטמעת הבניה הירוקה בפרויקט הקמת נמל התעופה הבינ"ל בתמנע והרחבת טרמינל 3 בנתב"ג.

אחד מהפרויקטים המשמעותיים ביותר בו מעורבת חברת אתוס בתחום הבנייה הירוקה, כאמור, הוא פרויקט "שרונה" של חברת גינדי החזקות בתל אביב. במסגרת תהליך התכנון, לצוות אתוס ליווה את היזמים, האדריכלים וצוות התכנון, לצורך הטמעת עקרונות הבנייה הירוקה במבנים, תוך בחינת התכנון ומתן המלצות להשגת ניקוד נוסף בתקציב מינימאלי. כחלק מתהליך הרישוי, הוגשו לאישור עיריית תל אביב יפו אוגדנים בניה ירוקה (למגדלי המגורים ולקומת המסחר), המבוססים על דרישות ת"י 5281 לבניה ירוקה. לקראת סיום תהליך הבנייה צוות אתוס עורך את המסמכים הנדרשים להצגת התאמת הביצוע בפועל לתכנון אשר הוצג באוגדנים. זאת, באמצעות קיום פגישות עם הקבלן ומנהלי הפרוייקט, וכן ביקורים תקופתיים באתר, ריכוז המסמכים וליווי שוטף של מנהלי הפרוייקט. ייעוץ הבנייה הירוקה בחברתנו, בפרויקט שרונה, כמו גם בפרויקטים אחרים, מאופיין בהקפדה על הערכים והדגשים המקצועיים הבאים:

 • מקצוענות: הבנה מעמיקה של עקרונות הבניה הירוקה ושל דרישות התקן והרשויות.
 • פתרון שלם: ניתוחים ביו- אקלימיים והצללות, ייעוץ תרמי כולל, סקרי זיהומי קרקע, סקרים אקולוגיים.
 • גישה כלכלית: פתרונות להשגת ניקוד רצוי בתוך מסגרת תקציבית נתונה .
 • רמת שרות: עמידה בלוחות זמנים, התאמה לצרכי הלקוח וייצוגו מול הגורמים הרלוונטיים.
 • אינטגרציה: יכולת השתלבות והובלת צוות התכנון ליעדי הבניה הירוקה הנדרשים.  


מיקרו אקלים


ניתוח שדה זרימת רוח


מבנה שדה הזרימה של הרוח ותנאי האוורור באזור התכנית הנבדקת תלויים במספר גורמים: גודל מבנה הפרויקט (גובהו ורוחבו), כיוון העמדת המבנה, מרחק בין המבנים בסביבה, גובה המבנים בסביבת הפרויקט, כיוון הרוח ועצמתה לאורך כל השנה. עוצמת הרוח שאדם מרגיש, בסמיכות לבניין הגבוה מיתר הבניינים בסביבה, הינה מהירות רוח שקולה המשלבת מהירות רוח בפועל ועוצמת הטורבולנטיות, בגובה האדם. חישוב מהירות זו נעשית על פי נוסחה מקובלת. לקביעת רמת נוחות האדם בעוצמות רוחות שונות נקבעו קריטריונים כלליים לעוצמת הרוח בגובה 2 מ'. 

על מנת לחזות את עוצמת הרוח הנושבת בסביבות מתוכננות, צוות אתוס מיישם שילוב של מודל תלת ממד של הבינוי בתוכנת Sketch-up ותוכנה ייעודית לנושא זרימת הרוחות. האיור שלהלן הינו דוגמא לבחינת עוצמות הרוח באזורים שונים הסמוכים למבנים.

בת ים1

איור: שדה זרימת הרוח סביב מבני הפרויקט על-פי מודל ממוחשב

האזורים שבסביבתם עלולות להתפתח רוחות בעוצמות גבוהות הינן:
בכניסות לבניינים גבוהים.
במעברים בין מבנים.
בפינות של בניינים גבוהים.
האמצעים שבאמצעותם ניתן להפחית עוצמות רוח גבוהות הינן:
נטיעת עצים או כל משבר רוח ייעודי אחר.
קירוי מבואת הכניסה (מצחיה) בכניסות למבנים.
מבנה כניסה עם דלת נוספת.


צוות אתוס מיישם מתודולוגיה זו בפרויקטי תכנון ובינוי שונים במגוון רשויות ומוסדות תכנון.

ניתוח הצללות

בדיקת ההצללות מתבצעת על-ידי צוות אתוס בהתאם למתודולוגיה לניתוח הצללות המקובלת במוסדות התכנון ובאמצעות תוכנת 2014 Sketchup Pro, אשר מהווה כלי בדיקה לאלומות הצל שמטיל המבנה בתוכנית המוצעת על חזיתות המבנים הקיימים סביבו. זאת, על ידי הצבת מודל תלת ממדי של הבניין במיקומו הפיזי-גאוגרפי, ובחינת השפעת השמש עליו, לפי המצב הקיים בפועל. כנהוג בחוות דעת דומות, חוות הדעת האקלימית משווה בין מצב ההצללות המתקבל על-ידי התכנית המוצעת אל מול המצב לפי התכנית המאושרת, ומציגה את השינוי שחל בהצללה על המבנים הסובבים כתוצאה משינוי התב"ע. במסגרת ניתוח ההצללות מוצגות השפעות ההצללה על סביבת התוכנית המוצעת וניתנות המלצות למיזעורה. בהתאם להנחיות מחוז תל אביב, נבחן הקריטריון של שמירה על זכויות השמש החיוניות לשימושי קרקע המוגדרים רגישים כמו בתי מגורים, בתי ספר וגני ילדים, על חזיתות המבנים, גגות המבנים ועל שטחים ציבורים פתוחים. הבחינה מתבצעת בעזרת מודלים ממוחשבים הממחישים את משך ההצללות בעונות השנה ומאפשרים בדיקה תלת ממדית של חותם הצל. התוצאות מציגות את היטלי ההצללה ורוחבם ומתארות את משך ההצללה בטבלאות ובמלל.
מסקנות הניתוח כוללות את תוספת שעות ההצללה כתוצאה מהתוכנית המוצעת כמו גם את השינוי ביחס למצב הסטטוטורי המאושר. 

דוגמא: חותם הצל המצרפי לכל עונות השנה המתקבל כתוצאה מתכנית מוצעת
giphywinter giphy 1