Sidebar

פרופיל חברה

אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ, הינה חברה העוסקת באדריכלות ובינוי ערים, בתכנון ויעוץ סביבתי ובניהול תכנון. החברה הוקמה בשנת 2009 על ידי אנשי מקצוע מנוסים ממגוון תחומים ומונה כיום כ- 30 עובדים. אתוס מציעה שרותים למשרדי ממשלה ורשויות, חברות ומפעלי תעשיה, ארגונים, יזמים ומשרדי מתכננים.

התמחויות החברה כוללות מגוון תחומים ונושאים, וביניהם:

 • ניהול תכנון של תכניות מגוונות ורחבות היקף.
 • הכנת תסקירי השפעה על הסביבה, נספחים נופיים-סביבתיים, חוו"ד סביבתיות.
 • עריכת תכניות מתאר מקומיות ומפורטות.
 • יעוץ בנושאי איכות הסביבה למשרדי ממשלה ורשויות.
 • יעוץ וריכוז צוותים בנושאי תקינה "ירוקה".
 • הפנמת עקרונות "ירוקים" במוצרים ובתהליכים.
 • עריכת סקרים ובדיקות היתכנות.
 • הכנת פרוגרמות ותכנון פונקציונאלי.
 • יעוץ בנושאי איכות הסביבה למפעלים וחברות תעשייה.
 • הכנת מסמכי מדיניות ותכניות-אב.
 • חקירת התנגדויות.

על קהל לקוחותינו נמנים, בין השאר: מינהל התכנון, לשכות התכנון של הוועדות המחוזיות השונות, משרד הבינוי והשיכון, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, רשות הטבע והגנים, רשות שדות התעופה, רשות המים, רמ"י, רכבת ישראל, נת"ע, נת"י, תעש, עיריות ומועצות מקומיות כגון הרצליה, רעננה, רמת השרון, בת ים, גדרה, ירוחם, מעלה אדומים, כפר שמריהו ושהם, חברת אלישרא, חברת אלטק, חברת גדות ביוכימיה, מכון התקנים הישראלי, המוסד לבטיחות ולגהות, התאחדות התעשיינים, הטכניון ועוד וכן יזמים פרטיים רבים. 

WhatsApp Image 2017 04 03 at 11.28.58