Sidebar

אלעד - תכנית מתאר כוללנית

שותפה לראש צוות התכנון (אדר' יחיאל קורין) ומנהלת תכנון
תכנון וניהול תכנון תכנית מתאר מקומית לעיר אלעד:

קביעת תשתית תכנונית לפיתוח העיר אלעד, תוך התייחסות לצרכים המיוחדים של אוכלוסייתה החרדית.

התכנון וניהול התכנון דרשו התמודדות עם חסמים, המונעים התפתחות אורגנית של העיר: 

בית שאן - תכנית מתאר כוללנית

שותפה לראש צוות התכנון (אדר' ענת פיק) ומנהלת תכנון

תכנון וניהול תכנון תכנית מתאר מקומית לעיר בית שאן:

האתגר שעמד בפני צוות התכנון של התכנית היה לתת מענה למאפיינים הייחודיים של המקום ולהפוך אותם לגורמים מחוללי שינוי בעיר:

רכסים - תכנית מתאר כוללנית עם הוראות מפורטות

שותפה לראש צוות התכנון (אדר' יחיאל קורין) ומנהלת תכנון

 תכנון וניהול תכנון תכנית מתאר מקומית עם הוראות מפורטות לישוב רכסים:

 זה למעלה מ- 15 שנים שהישוב רכסים משווע להרחבת תשתית המגורים שלו, כמו גם תשתית התעסוקה, על מנת לספק את צרכי האוכלוסיה הגדלה בו.

דבוריה - שכונה מערבית

ראש צוות תכנון ומנהלת התכנון, בשיתוף אדר' יאיר אביגדור

תכנית מפורטת:

הישוב דבוריה שלמרגלות הר תבור, סובל ממצוקת דיור קשה. התכנית המפורטת מציעה במערב הישוב שכונה חדשה בה יוקמו כ- 570 יחידות דיור בשטח שרובו אדמות מדינה. במשך הכנת התכנית התבצע תאום רצוף עם תכנית המתאר ליישוב, שהוכנה במקביל. 

עיצוב עירוני - מתחם סוקולוב

ראש צוות תכנון. בשיתוף עם אדריכלים עידית מן וחגי רבי

עיצוב עירוני - מתחם סוקולוב-ביאליק, רמת השרון:

רחוב סוקולוב הינו אחד מהרחובות הראשיים ברמת השרון. הרחוב מהווה את ציר התנועה הראשי בעיר, ועתיד לחלוף בו הקו הצהוב של הרכבת הקלה. הרחוב מתאפיין בפעילות עירונית מסחרית ברמת עצימות גבוהה. חתך הבינוי ברחוב אחיד כמעט לכל אורכו- קומת קרקע מסחרית ומעליה שלוש עד ארבע קומות למגורים.

עיצוב עירוני - הרכבת הקלה, ת"א

מתכננת בשיתוף עם וינשטיין- ועדיה אדריכלים בע"מ

עיצוב עירוני -תל אביב, הרכבת הקלה, מתחם תחנת אלנבי, הקו האדום:
עבודות ההקמה של הקו הראשון של הרכבת הקלה בתל אביב החלו בקיץ 2015. לאורך הקו, במיקומים שונים של תחנות הרכבת הקלה, אותרו בשנת 2009 על ידי מחלקת ההנדסה של עיריית תל אביב, מתחמים שנמצאו ראויים לפיתוח ולהעצמה בשל חשיבותם בהקשר העירוני. המתחם עליו הופקד צוות התכנון שלנו היה מתחם תחנת אלנבי.