Sidebar

מגורים ומבני ציבור: סנהדריה ירושלים

המתחם ממוקם על חטיבת קרקע בשטח של כ- 40 דונם, מצפון מזרח לשכונת סנהדריה המורחבת  בירושלים.   השכונה מאופיינת באוכלוסיה חרדית, בבנייני מגורים בני כחמש קומות, וכן במוסדות ציבור וחינוך רבים. המתחם משופע, ריק מבניה וחשוף ברובו.

מגורים ומסחר: באר שבע – נאות מדבר

בבדיקת היתכנות זה נבדקה היתכנות לשימושים של מגורים בשילוב עם מסחר, מלון ומבני ציבור על שטח בו עומד מלון "נאות מדבר" בבאר שבע.

מגורים כפרי: הרחבת עין שריד

נערכה בדיקת היתכנות עבור הרחבת ישוב עין שריד שבשרון. בדיקת ההיתכנות באה לסקור את הכדאיות הכלכלית של המלצות תוכנית האב לישוב. בזמן עריכת הבדיקה היו ביישוב 270 יח"ד ועוד 85 מגרשים מיועדים לבנייה שלא מומשו.

מגורים מוטי תיירות: שכונה בבית שאן

המתחם שנבדק ממוקם במזרח העיר, שטחו כ-400 דונם, והוא מכיל בתוכו אצטדיון כדורגל, מחנה צבאי ומבני תעשיה, לצד שטחים פתוחים נרחבים. המתחם מאופיין במדרגה טופוגרפית תלולה הנמשכת לאורכו.

מגורים ומסחר: באר שבע, מתחם ברגמן

"מתחם ברגמן" מהווה חטיבת קרקע בשטח של כ- 60 דונם, ייחודיותו במיקומו בלב המרכז העירוני- אזרחי הראשי של באר שבע. חלק הארי בו משמש כקמפוס מחקר ושירותי מחקר של אוניברסיטת בן גוריון, כולל חלקות ניסוי חקלאיות ובנק גנים. כמו כן, פועלים במתחם מבני משרדים ומעבדות המשמשים את מכון התקנים ואת כי"ל ישראל.   

מגורים כפרי: הושעיה, הרחבת הישוב

הישוב הושעיה הינו ישוב קהילתי-דתי, מבוסס, מטופח ומבוקש, הממוקם בסמוך לכביש 77 ליד הישוב ציפורי ואזור התעשיה "ציפורית". חלק משטחי הישוב לא מנוצלים, וקיימות שכונות שזקוקות לתכנון מחדש. לישוב כביש גישה חדש ברמה גבוהה מכביש 77. 

פינוי מחנות צבא: פינוי מחנה חרובית

מחנה חרובית, מתפרש על פני שטח של כ- 293 דונם בגבול תחום המועצות האזוריות יואב ויהודה. כמו כן, מתפרש המתחם בתחומי שתי ועדות מחוזיות – ירושלים ודרום. בקרבת המחנה מספר ישובים כפריים המאוכלסים בדלילות. סביבת המחנה מאופיינת בשטחים פתוחים. המתחם בעל נגישות נוחה יחסית לצירי תנועה מרכזיים.  

תעסוקה ומסחר: רכבת ישראל, תחנות רכבת העמק

פיתוח שטחי מסחר תעסוקה מניבים - בעקבות הסכם עקרונות שנחתם בין המדינה ורכבת ישראל, הוחלט לערוך בדיקות התכנות לכדאיות פיתוח שטחי מסחר/ תעסוקה מניבים, שיוקמו על ידי רכבת ישראל במספר תחנות רכבת ברחבי הארץ. אחת הבדיקות יועדה לקו רכבת העמק החדש,  שיעבור מתחנת לב המפרץ בחיפה ועד בית שאן.

מגורים עירוני: מתחם האצטדיון העירוני באשקלון

המתחם שבבדיקה מהווה חטיבת קרקע בשטח של כ- 150 דונם, במרכז העיר אשקלון. הוא נהנה ממעטפת של שטחי ציבור, חינוך ושירותים מוניציפליים, לצד שטחי מסחר ונגישות תחבורתית. במתחם פועלים האצטדיון העירוני וכן מספר שימושים משלימים. 

בסיס הגדנ"ע בג'וערה

נערכה בדיקת היתכנות של העתקת בסיס גדנ"ע ושיווק הקרקע המתפנה. הנחת הבדיקה היתה ששיווק הקרקע יממן את העתקת הבסיס ויכלול הקמת כפר נופש יערני בסמוך למרכז מבקרים, אשר יכלול שירותים נלווים כגון מסעדה ומזנון וכן מספר חנויות.

תחנת רכבת הרצליה

נערכה בדיקה עבור חלק קטן מחטיבת קרקע בת 85 דונם באזור תחנת הרכבת בהרצליה. הבדיקה נערכה כחלק מהסכם להעברת זכויות במקרקעין בין רכבת ישראל לבין ממ"י, וקודמה כפיילוט לשיתוף פעולה בין גופים אלו.

תיירות ומלונאות: ירוחם, מתחמי תיירות מדברית

המתחם שבבדיקה הינו מרחב חיפוש בן כ- 2,000 דונם מדרום לירוחם המיועד למספר מיזמי תיירות מדברית. המתחם וסביבתו מאופיינים בנוף מדברי יבש וצחיח, ללא בינוי ופיתוח וללא צמחיה. המתחם כלול בתכנית האב לירוחם.

תעסוקה ומסחר: יקנעם עילית, הרחבת אזור תעסוקה והוספת יחידות ארוח לתכנית פארק נופש

המתחם מהווה חטיבת קרקע בשטח כ- 400 דונם מצפון מערב לכביש 70. רובו ככולו מיוער. מצפון מזרח למתחם - אזור תעשיה של יקנעם עלית. במתחם תכנית מאושרת לפארק נופש יערני.

שוק עירוני – קרית גת

בדיקת היתכנות להקמת שוק עירוני חדש במקום השוק העירוני הצפוף שפועל במרכז העיר. נבדקה פרוגרמה לשוק שיכלול כ-270-300 דוכנים על שטח של כ-20 דונם, עם 4,000 מ"ר מקורים והיתרה לשטח התארגנות וחנייה.

מרכז תחבורה – צומת חולון

בדיקת היתכנות לעבוי המתחם בשמושים סחירים, תוך יצירת מרכז תחבורה. הבדיקה נערכה תוך ראיה כוללת של המערכות בסביבה. חטיבת הקרקע שבבדיקה נמצאת בשטח שיפוט של עיריית תל אביב-יפו וגם עיריית חולון.

מנחת בר יהודה

מנחת בר יהודה ממוקם סמוך לכביש 90, כקילומטר מצפון לצומת הכניסה לאתר מצדה.

המנחת מהווה מסלול אספלט באורך של 1,200 מטר ברמה ירודה וללא פיתוח משלים, אין תשתיות גישה וחניה, מבנה טרמינל, חיבורי מים, חשמל, ביוב, גידור או תשתיות אחרות.