Sidebar

אלעד - תכנית מתאר כוללנית

שותפה לראש צוות התכנון (אדר' יחיאל קורין) ומנהלת תכנון
תכנון וניהול תכנון תכנית מתאר מקומית לעיר אלעד:

קביעת תשתית תכנונית לפיתוח העיר אלעד, תוך התייחסות לצרכים המיוחדים של אוכלוסייתה החרדית.

התכנון וניהול התכנון דרשו התמודדות עם חסמים, המונעים התפתחות אורגנית של העיר: 

בית שאן - תכנית מתאר כוללנית

שותפה לראש צוות התכנון (אדר' ענת פיק) ומנהלת תכנון

תכנון וניהול תכנון תכנית מתאר מקומית לעיר בית שאן:

האתגר שעמד בפני צוות התכנון של התכנית היה לתת מענה למאפיינים הייחודיים של המקום ולהפוך אותם לגורמים מחוללי שינוי בעיר:

בית שמש, תכניות מפורטות, רובע ד'

מנהלות התכנון של התכניות המפורטות אדר' שרי קלאוס ומתכננת ערים שרון לוי. מתכנן תכנית השלד: אריה רחמימוב, אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

משרד הבינוי והשיכון יזם בשנת 2009 הכנת תכנית שלד לרובע ד' בדרום העיר בית שמש. תכנית השלד הוכנה על ידי אדר' משרד אריה רחמימוב והושלמה בסוף 2010. התכנית חילקה את הרובע ל-6 שכונות: ד1, ד2, ד3, ד4, ד5, ד6. 

בית שמש, תכנית מפורטת, רובע ד', שכונה ד/1

מנהלות התכנון: אדר' שרי קלאוס ומתכננת ערים שרון לוי. מתכננים: אלי אילן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

תכנית שכונה ד/1 (102-0074732) מציעה שכונה חדשה בה יוקמו כ- 1230 יחידות דיור. השכונה נמצאת בליבת רובע ד' וממוקמת בנקודת המפגש של המרחב הטבעי והמערכת הרובעית המתוכננת. היא מהווה שער לרובע ובתחומה מצויים מרכיבים רובעיים כגון: שדרת המסחר הטבעתית, הפארק הרובעי, תל ירמות והגן הלאומי סביבו. 

בית שמש, תכנית מפורטת, רובע ד', שכונה ד/2

מנהלות התכנון: אדר' שרי קלאוס ומתכננת ערים שרון לוי. מתכננים: קורין יחיאל אדריכלים בע"מ

תכנית שכונה ד/2 (102-0066951) ממוקמת בקצה הצפוני של רובע ד'. ומציעה שכונה חדשה בה יוקמו כ- 1440 יחידות דיור. סמיכות האתר לתל-ירמות (הנמצא בתחום שכונה ד/1), מחייבת התייחסות רגישה בנקודות הממשק, אבל עם זאת מאפשרת שימושים מעורבים הכוללים תיירות, מגורים, תעסוקה וכדומה. 

בית שמש, תכנית מפורטת, רובע ד', שכונה ד/3

מנהלות התכנון: אדר' שרי קלאוס ומתכננת ערים שרון לוי. מתכננים: פרחי צפריר אדריכלים בע"מ

כמו שכונה ד/1, גם שכונה ד/3 (102-0073593) נמצאת בליבת הרובע וכוללת פונקציות רובעיות ואזוריות, ומציעה שכונה חדשה בה יוקמו כ- 2,630 יחידות דיור. 

בית שמש, תכנית מפורטת, רובע ד', שכונה ד/4

מנהלות התכנון: אדר' שרי קלאוס ומתכננת ערים שרון לוי. מתכננים: קייזר אדריכלים בע"מ

שכונה ד/4 (102-0082552) ממוקמת במרכז הרובע. התכנית מציעה שכונה חדשה בה יוקמו כ- 1,800 יחידות דיור. 

בית שמש, תכנית מפורטת, רובע ד', שכונה ד/5

מנהלות התכנון: אדר' שרי קלאוס ומתכננת ערים שרון לוי. מתכננים: מירון כהן - דודי טולוקובסקי, אדריכלים  ומתכנני ערים

שכונה ד/5 (102-0062257) מהווה שכונת קצה לרובע. התכנית מציעה שכונה חדשה בה יוקמו כ- 1,040 יחידות דיור.

ניהול ותכנון השכונה שם דגש על שמירת האופי הייחודי של השכונה כשכונת קצה איכותית שתספק, בין השאר, מגורים למשפרי דיור בבית שמש. 

בית שמש, תכנית מפורטת, רובע ד', שכונה ד/6

מנהלות התכנון: אדר' שרי קלאוס ומתכננת ערים שרון לוי . מתכננים: אריה רחמימוב אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

שכונה ד/6 היא השכונה הדרומית ביותר ברובע ד', ונמצאת בקרבת האתר הארכיאולוגי חרבת קאייפה - אתר בעל חשיבות ארכיאולוגית והיסטורית רבת מאד. התכנית מציעה שכונה חדשה בה יוקמו כ- 1,000 יחידות דיור. 

מרחב שוקת, אום בטין, פרוגרמה לשכונות 2 ו-3

מנהלות התכנון: אדר' שרי קלאוס ומתכננת ערים שרון לוי. מתכננים: מנספלד קהת אדריכלים בע"מ. יעוץ חברתי וכלכלי: שפרא הלרמן מתכננים

הישוב אום בטין כולל 6,600 דונם המחולקים לאזורי מגורים ואזור תעסוקה.  במסגרת הישוב כיום מקודמות שתי תכניות מפורטות לשכונה הצפונית (לקראת מתן תוקף), ולשכונה מס'  1 (התכנית הוגשה לועדה המחוזית לתכנון ובניה) ותכנית מפורטת לאזור תעסוקה. 

מרחב שוקת, אל סייד, תכנית מפורטת למרכז מסחרי

מנהלות התכנון: אדר' שרי קלאוס ומתכננת ערים שרון לוי. מתכננים: מנספלד קהת אדריכלים בע"מ. 

הישוב אל סייד נמצא במרחב שוקת, סמוך לכביש 31. בישוב מתגוררים כ 4,500 נפש מהמגזר הבדואי. שטח התכנית כ-50 דונם, והיא כוללת  20,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר. 

מרחב שוקת, בדיקת היתכנות וסקר מבנים ואוכלוסיה

מנהלות התכנון: אדר' שרי קלאוס ומתכננת ערים שרון לוי. מתכננים: מנספלד קהת אדריכלים בע"מ. יעוץ חברתי וכלכלי: שפרא הלרמן מתכננים

מרחב שוקת נמצא מדרום מערב לצומת שוקת ומשתרע על פני שטח של כ-  27,700 דונם. אוכלוסיית המרחב נמנית על המגזר הבדואי ומונה כ- 12,500 נפש. חלק מתושבי המרחב מאכלסים את  הישובים אום בטין ואל סייד וחלקם מתגוררים בפזורה. 

מרחב שוקת, תכנית מפורטת לאום בטין

 

מנהלות התכנון: אדר' שרי קלאוס ומתכננת ערים שרון לוי. מתכננים: מנספלד קהת אדריכלים בע"מ. 

התכנית לשכונה מס' 1 באום בטין (מס' 614-0328880) מייעדת שכונת מגורים חדשה במערב הישוב בהיקף של כ- 770 יח"ד. התכנית קודמה בתאום הדוק עם המזמין: הרשות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים בנגב, במטרה להתאים את התכנון, ככל הניתן, לצרכים הייחודים של האוכלוסיה הבדואית. 

מתחם שומרון תכנית מפורטת להתחדשות עירונית

מנהלות תכנון: שרון לוי ומיכל בטאט מתכננים: קייזר אדריכלים ומתכנני ערים

ניהול תכנון בהזמנת עיריית תל אביב:

שטח התכנית מתפרש על כ-80 דונם בשכונת נוה שאנן בין הרחובות מ. בגין במערב, הגדוד העברי בדרום, הנגב בצפון ורחוב סלומון במזרח. בליבה של התכנית שטח הרציפים של התחנה המרכזית הישנה.

קצרין, תכנית מפורטת לרובע מספר 12

מנהלת התכנון: אדר' שרי קלאוס. מתכננים: יחיאל קורין אדריכלים בע"מ

הישוב קצרין שברמת הגולן מנה בשנת 2014 כ- 7,500- תושבים. החלטת ממשלה מינואר 2014 קבעה יעדים לריבוי האוכלוסייה . תכנית המתאר של הישוב מציעה הגדלת האוכלוסיה לכ-20,000 תושבים עד שנת 2050.

רכסים - תכנית מתאר כוללנית עם הוראות מפורטות

שותפה לראש צוות התכנון (אדר' יחיאל קורין) ומנהלת תכנון

 תכנון וניהול תכנון תכנית מתאר מקומית עם הוראות מפורטות לישוב רכסים:

 זה למעלה מ- 15 שנים שהישוב רכסים משווע להרחבת תשתית המגורים שלו, כמו גם תשתית התעסוקה, על מנת לספק את צרכי האוכלוסיה הגדלה בו.

תכנית מפורטת לרובע שערי עכו

שותפה לראש צוות התכנון (אדר' יחיאל קורין) ומנהלת התכנון

ליווי מקצועי של אדריכלית צוות הליבה,  ניהול תכנון ויעוץ סביבה במסגרת של חברה מתכננת של משרד הבינוי. שטח התכניות מעל ל- 3,000 דונם, היקף של מעל 8,000 יח"ד. צוות התכנון נמצא לקראת גיבוש המסמכים להפקדת התכנית בותמ"ל.

תכנית מתאר למועצה מקומית ערערה

חברת אתוס, בשיתוף עם ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ, מנהלת את תהליך תכנון תכנית המתאר למועצה המקומית ערערה, הכוללת את היישובים ערערה ועארה. הפרויקט בהזמנת משרד הפנים ובליווי ועדת היגוי בינמשרדית.

תכנית מתאר לעיר לוד

חברת אתוס, בשיתוף עם דני לזר אדריכלים, מנהלת את תהליך תכנון תכנית המתאר בלוד. הפרויקט בהזמנת משרד הפנים ובליווי ועדת היגוי בינמשרדית.