Sidebar

הכנת פרוגרמה למבנה משרדים חדש

הכנת פרוגרמה למבנה משרדים חדש באיזור ירושלים עבור רשות הטבע והגנים (6,000 מ"ר)

יעוץ פרוגרמטי ופונקציונלי למתחם חדש לאחסון עץ

יעוץ פרוגרמטי ופונקציונלי למתחם חדש לאחסון עץ, הכולל הכנת תרשימים והגשת תכנית להיתר בניה (4,000 מ"ר)

מפעל חדש לחלקי מטוסים בגיאורגיה

הכנת פרוגרמה ותכנון פונקציונלי מפורט עבור מפעל חדש לחלקי מטוסים בגיאורגיה (12,000 מ"ר)

משרד אתוס בסגולה

תכנון פונקציונלי של משרד אתוס החדש בא.ת סגולה, כולל ניהול ותיאום הקבלנים וניהול לו"ז ותקציב הפרויקט 

ניהול פרויקט במהלך מעבר בין ערים

ניהול פרויקט, תכנון פונקציונלי, ליווי, פיקוח, וטיפול ברישיון העסק מול העירייה

פרוגרמה ותכנון פונקציונלי מפורט

הכנת פרוגרמה ותכנון פונקציונלי מפורט למבנה חדש עבור מפעל בתחום שתלי שיניים באזור הצפון (5,000 מ"ר)

פרוגרמה ותכנון פונקציונלי מפורט עבור מפעל לציוד צבאי

העבודה התבצעה לצורך שינוי תכנון במפעל לציוד צבאי בקרית שדה התעופה (5,000 מ"ר)

פרוגרמה לחברת הייטק

הכנת פרוגרמה עבור חברת הייטק גדולה במבנה משרדים בת"א (11,000 מ"ר)

פרוגרמה למבנה העירייה

הכנת פרוגרמה למבנה העירייה החדש ברחוב אחוזה (5,000 מ"ר)

פרוגרמה למבנה משרדים

הכנת פרוגרמה למבנה משרדים חדש עבור יבואן רכב גדול (5,000 מ"ר)

פרוגרמות, תכנון פונקציונלי וליווי הקמה לפרויקטים בשני מתחמים של חברה לייצור מערכות לוחמה אלקטרונית

פרוגרמות, תכנון פונקציונלי וליווי הקמה לפרויקטים בשני מתחמים של חברה לייצור מערכות לוחמה אלקטרונית (עשרות אלפי מ"ר)

פרוגרמת שטחים ותכנון מנחה

הכנת פרוגרמת שטחים ותכנון מנחה עבור מבנה חדש למפעל בתחום מכונות לייזר בצפון הארץ (3,000 מ"ר)

תכנון מחדש של מערך האחסון במפעל

תכנון מחדש של מערך האחסון במפעל לאחסון ושיווק ברזל ביוון

תכנון פונקציונלי מפורט

תכנון פונקציונלי מפורט, ליווי הפרויקט והנחיות תכנון ליועצי הפרויקט עבור מבנה לוגיסטי לאחסון והפצת נייר בא.ת מודיעין (7,000 מ"ר)

תכנון פונקציונלי מפורט למשרדי חברת הייטק בת"א

בנוסף לתכנון המפורט, העבודה כללה הכנת מפרט הנחיות ותכניות לביצוע בנושאי בינוי, חשמל, תקשורת, צנרת ומיזוג אוויר.