Sidebar

הסמכת נתב"ג לרמה 2 בתכנית ניהול פליטות

בחודש יוני 2017, סיימה חברת אתוס פרויקט עבור רשות שדות התעופה, במסגרת היעוץ השוטף ליחידה לאיכות הסביבה של הרשות:
הסמכת נתב"ג לרמה 2 מתוך 4 (הפחתה) בתכנית ניהול הפליטות של ארגון שדות התעופה הבינ"ל.

הפרויקט כלל מיפוי פליטות גזי החממה לשנת 2016 (בהמשך למיפוי הפליטות שנערך בשנים הקודמות, החל מ-2011), כתיבת תכנית להפחתת פליטות גזי החממה מנתב"ג וליווי תהליך ההסמכה מול ארגון ה- ACI ומכון התקנים. התכנית כללה יעדי הפחתה של 10% בממוצע לנוסע לשנת 2020, ביחס לממוצע הפליטות לנוסע בשנת 2016.

Reduction logo