Sidebar

קרית גת מערב

תכנית המתאר המחוזית למחוז דרום מסמנת את האזור הנמצא מערבית לכביש 40 כשטח לפיתוח עירוני של קרית גת. התכנית כוללת רובע עירוני חדש הכולל כ-8000 יח"ד, שם דגש על חיבוריות לעיר הקיימת ומייצר רשת רחובות ומערך שבילים להולגי רגל ואופניים בסמיכות לפארק יובל לכיש ממערב ויער פלוגות מצפון. חברת "אתוס" מלווה ומייעצת סביבתית לתכנית.