Sidebar

תכנית למתקן התפלה גליל מערבי

חברת אתוס בשותפות עם משרד אדריכלים מנספלד-קהת נבחרו להכין תכנית מתאר ארצית, הכוללת תסקיר השפעה על הסביבה, למתקן התפלה מתוכנן באזור הגליל המערבי. המתקן הוא חלק מתמ"א 34/ב/2 ונועד לתת מענה לצרכי המים העתידיים של ישראל.