Sidebar

בשביל היער, חד/1477

מטרת התכנית המוצעת להקים מבואה ליער חדרה, לפארק השרון ולשביל ישראל, לרווחת תושבי מרכז הארץ באמצעות פיתוח אתר המשלב מרכז מבקרים וכנסים, פעילויות ספורט ונופש, סדנאות וגלריות, חנויות לציוד ספורט ומחנאות, בתי אוכל, מרכז טיפולי מיוחד וחוות רכיבה.


האתר יהווה אתנחתא וכן נקודת מוצא לבילוי באתרי הטבע ואזורי הנופש הצמודים לו. באתר יפותחו פעילויות נופש וספורט אתגרי, אשר ישמש, בשילוב עם מרכז אמנויות ואמנות גם כמרכז טיפולי. האתר הינו מוקד טיולים באופניים, ברגל וברכיבה לאתרי הטבע ולאורך שביל ישראל העובר בסמוך ומציע חוויית מפגש עם בעלי חיים לצד מרגוע ופינוקים קולינאריים.
המסמך הנופי-סביבתי פירט את ההוראות על-פי תמ"א 35 להכנת נספח-נופי-סביבתי, בחן את ההשפעות הסביבתיות הנובעות מביצוע התכנית המוצעת והציע את הדרכים למניעת או הפחתת השפעות אלה. המסמך עסק גם בחלופות מיקרו לביצוע התכנית והתייחס למשמעות "חלופת האפס".