Sidebar

תת"ל 15

תכנית תשתית לאומית 15, אשר אושרה במסגרת הות"ל, מתייחסת לסלילת דרך מס' 531 מצומת כפר מלל מערבה עד המפגש עם נתיבי איילון (כביש 20) וכביש החוף (כביש 2) והמשך נתיבי איילון לכיוון צפון עד למפגש עם כביש החוף.

בין המסלולים מתוכננת מסילת ברזל אשר תשלים את תוואי המסילה מכפר סבא/הוד השרון לכיוון מערב והתחברות עם מסילות החוף. לאורך הפרויקט מתוכננים תחנות רכבת, מחלפים ומעברים חקלאיים.
חברת "אתוס- אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ" ריכזה צוות יועצים מקצועי מטעם הרשויות המקומיות הרצליה, רעננה וכפר שמריהו למטרת תיאום התכנון המפורט מול צוותי המתכשננים של הזכיין.