Sidebar

יעוץ אקוסטי למשרד להגנת הסביבה – מחוזות דרום, ת"א ומרכז

החל משנת 2016 מספקת חברת אתוס שירותי יעוץ אקוסטי למשרד להגנת הסביבה, השירותים ניתנו במחוזות דרום, מרכז ות"א.  

שדה תעופה משלים לנתב"ג

בימים אלו רשות שדות התעופה עורכת סקר אתרים לצורך בחינת חלופות ובחירת אתר מועדף להקמת שדה תעופה בינלאומי משלים לנמל התעופה בן-גוריון. במסגרת פרויקט זה, משרדנו נבחר לשמש הן כיועץ סביבתי והן כיועץ אקוסטיקה לצוות התכנון. 

שכונת בית אליעזר בחדרה

משרדנו ערך מסמך סביבתי לוותמ"ל עבור שכונת בית אליעזר המתוכננת בחדרה. במסגרת המסמך נדרשנו לבחון האם הרעש הנוצר כתוצאה ממעבר כלי רכב בכביש 9 הסמוך, יגרום לחריגות מהקריטריונים הנהוגים לרעש מדרכים.

חוו"ד אקוסטית למגדל קירור מתוכנן בתחנת כוח

חברת מגדלי קירור ירושלמי בע"מ פנתה למשרדנו לצורך קבלת שירות של ליווי אקוסטי, כחלק ממכרז לתכנון והקמה של מגדל קירור בתחנת הכוח המתוכננת ברמת גבריאל. 

הרחבת בת חפר

רשות מקרקעי ישראל מקדמת במסגרת תכנית תמ"ל 1017, את הרחבת היישוב בת חפר. התכנית כוללת הגדלת היישוב בכ-1,000 יח"ד למגורים, מבנים ומוסדות ציבור, איזור תעסוקה, מרכז לדיור מוגן, מרכז תחבורה, פארקים וייעודים נוספים. כחלק ממסמך נופי סביבתי שנערך ע"י משרדנו, נבחנה השפעת רעש מכביש 6 ומהמסילה המזרחית, הממוקמים ממערב לתכנית, על הבינוי המתוכנן. 

מסוף רמות בבאר שבע

לבקשת מחלקת התנועה בעיריית באר שבע, חברת אתוס התבקשה לבחון את הקמתו והפעלתו של מסוף אוטובוסים בקרבה לשכונת רמות בעיר, ולקבוע האם ייגרמו מטרדי רעש במבני המגורים הסמוכים.

אמפיפארק השלום במבשרת

מחלקת האקוסטיקה במשרדנו ערכה מסמך חוות דעת אקוסטית לתכנית מפורטת מס' 152-0517862 "גן השלום – מבשרת ציון"