Sidebar

ספטמבר 2016

תכנית תמ"ל/1032 רובע 12 - קצרין | סקר הערכות סיכוני חומרים מסוכנים במפרץ חיפה | ניתוח תאי שטח במסגרת תמ"א 13/9/א' להגנה על מצוקי החוף לאורך הים התיכון | תכנית אב לשבילי אופניים ברמת השרון

תכנית תמ"ל/1032 רובע 12 - קצרין

בינוי 3D קצרין

התכנית המפורטת, ביוזמת מחוז הצפון של משרד הבינוי והשיכון, אשר הוכרזה בותמ"ל בחודש נובמבר 2015, תעלה לדיון בהתנגדויות בסוף חודש ספטמבר 2016, פחות משנה ממועד ההכרזה. שטח התכנית כ- 660 דונם והיא מציעה כ- 1,650 יחידות דיור.  

התכנית מקודמת במסגרת תפקיד אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה כחברה מתכננת של משהב"ש. חברת אתוס מעניקה במסגרת זו את שרותי אדריכלות הליבה,  ניהול התכנון והייעוץ הסביבתי. עורך התכנית הינו משרד קורין אדריכלים בע"מ.

התכנית מהווה חלק מההרחבה המתוכננת בדרום הישוב, במסגרת תכנית המתאר שבהכנה, במסגרתה מתוכננים שני רובעי מגורים חדשים נוספים - רובע 11 ורובע 13, הכוללים אלפי יחידות דיור. כל אלה יכפילו את אוכלוסיית הישוב ויעניקו לו מעמד של עיר.

בבסיס התכנון עומד העקרון התכנוני של יצירת רצף בנוי למרקם הקיים, יחד עם יצירת אופי עצמאי וייחודי לרובע החדש. הרובע יכלול  תמהיל מגורים מגוון, מבניה פרטית ועד בניה רוויה. בחלק ממתחמי המגורים שברובע משולבים שימושי תיירות כחדרי אירוח וכן משרדים ומסחר.

בנוסף, התכנית כוללת מרכז רובעי  סביב כיכרות להולכי רגל עם שימושים מעורבים של מגורים, תעסוקה ומסחר. המרכז מהווה פרק ברצף השטחים הציבוריים וקושר את "פארק המשפחה" המתוכנן במזרח הרובע עם הפארק אשר ברובע 11 שממערב, לאורך רחוב הזויתן.

במרכז הרובע, צופה אל אזור ואדי פתוח, מתוכנן בית ספר תיכון אזורי שמיועד לשרת את תושבי קצרין והסביבה. שאר מוסדות הציבור ממוקמים ברחבי השכונה במרחקי הליכה ובנגישות מיטבית.

ברחבי הרובע מערכת שטחים ירוקים הכוללת שצ"פ לינארי המתחבר עם המשעול הירוק הקיים מצפון לרובע, את פארק המשפחה הייחודי המתוכנן בצפון מזרח וכן צירי רוחב ירוקים. במתחם משולבים שני מתחמי תיירות, בנוסף למגרשים המיועדים למגורים וחדרי אירוח. מתחמים אלה ממוקמים בהיקף הבינוי ובקרבת הנוף הפתוח לכיוון דרום ומזרח.

במקביל לקידום הסטטוטורי של התכנית, צוות התכנון מקדם תכנון מפורט בקנ"מ 1:500, אשר נמצא בשלבים מתקדמים. 

* בתמונה - מבט ממעוף הציפור אל רובע 12 - נערך ע"י קורין אדריכלים בע"מ

סקר הערכות סיכוני חומרים מסוכנים במפרץ חיפה

20160803 130430 Small

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה מכרז לביצוע סקרי הערכות סיכונים מתקריות חומרים מסוכנים במפעלי מפרץ חיפה. חברת אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה הינה אחת מארבע חברות הייעוץ אשר זכו במכרז מורכב זה. מפעלי מפרץ חיפה חולקו ל-4 מתחמים בהתאם למיקומם, כאשר מפעלי כל מתחם חולקו בין ארבע החברות הזוכות במכרז.

תהליך העבודה על הסקר כולל פגישות עם המפעלים, מיפוי החומרים המסוכנים המופיעים בהיתר הרעלים של כל מפעל, וביצוע הערכות סיכונים לסביבה וחישוב תרחישי ייחוס פרטניים לכל חומר, בהתאם למתודולוגיה אשר נכתבה בידי ד"ר אלי שטרן. המתדולוגיה כוללת תרחישים עבור חומרים במצב מוצק, נוזל וגז, הן רעילים והן נפיצים ודליקים. כמו כן, קיימת התייחסות לריאקטורים ולחומרים המסוכנים המוזנים או הנוצרים בהם.

המתודולוגיה משלבת ביצוע תרחישי ייחוס בתכנת ALOHA, כמו גם חישובים ידניים עבור חומרים מוצקים ועבור נפט גולמי ותזקיקיו.כמו כן, קיימת התייחסות לתרחישי דומינו, אשר מבוצעים במידה ומיכל כלשהו נמצא בסמוך למיכל עם חומר דליק ונפיץ. כל מיכל, מקום אחסון או ריאקטור הינו "מוקד סיכון", ועבור צבר של מס' מוקדי סיכון הקרובים זה לזה נמצא "מרכז סיכון". מרחקי ההפרדה אינם נמדדים מקצה גבול המגרש אלא מאותו "מרכז סיכון".

לאחר סיום העבודה על כל מתחם, המידע נמסר לד"ר אלי שטרן, אשר מבצע את האינטגרציה עד לקבלת מפה ובה מרחקי ההפרדה מכל מפעל. מדובר בפרויקט מורכב בעל היבטים מקצועיים וציבוריים כאחד, אשר צפוי להתבצע במהלך החודשים הקרובים בקצב מוגבר. 

ניתוח תאי שטח במסגרת תמ"א 13/9/א' להגנה על מצוקי החוף לאורך הים התיכון

חוף בית ינאי תל עפר מוקטן

מצוק הכורכר החופי נמצא בתהליך התמוטטות ונסיגה מזרחה, כתוצאה משילוב של גורמים טבעיים ומעשה ידי אדם שהמרכזיים בהם הינם פעולת גלי הים על בוהן המצוק, אי יציבות המדרון וזרימות נגר עילי. התמוטטות המצוק מהווה בעיה בעיקר באזורים עירוניים הכוללים בנייה בסמוך לגג המצוק, בהם קיימת סכנה לפגיעה בבני אדם וברכוש.

חברת אתוסאדריכלות תכנון וסביבה בשיתוף חברת פרושיא נבחרה להוביל את שלב א' של יישום הוראות התמ"א הכולל ניתוח 16  תאי שטח בשטח הרשויות חדרה, עמק חפר, תל אביב ובת ים. הניתוח כולל בחינת סל הפתרונות שהוגדר בתכנית ומתן המלצה על פתרון או שילוב פתרונות מוצע.

לצורך התמודדות עם סוגיית התמוטטות המצוק ולאור הדחיפות במתן פתרון לסיכונים הטמונים לשטחים באזורים עירוניים, קודמה תמ"א 9/13 א' הכוללת הסדרה תכנונית ברמה מפורטת להגנות לקטעי המצוק שהוגדרו בדרגת דחיפות גבוהה- 28 תאי שטח בתחום שבין גבעת אולגה לאשקלון.

חברת אתוסאדריכלות תכנון וסביבה בשיתוף חברת פרושיא נבחרה להוביל את שלב א' של יישום הוראות התמ"א הכולל ניתוח 16  תאי שטח בשטח הרשויות חדרה, עמק חפר, תל אביב ובת ים. הניתוח כולל בחינת סל הפתרונות שהוגדר בתכנית ומתן המלצה על פתרון או שילוב פתרונות מוצע.

בצוות התכנון המורחב חברים גם אדריכל נוף, מהנדס ים וחופים, יועץ ניקוז והידרולוגיה, אקולוג, יועץ קרקע, יועץ סביבה וכלכלן.

העבודה כוללת, עבור כל תא שטח, שלושה חלקים:

חלק ראשון- ניתוח ותיאור המצב הקיים בהיבטי נוף, תיאור המרחב הימי, גיאולוגיה ויציבות המצוק, היבטי ניקוז וכן ערכי טבע ובתי גידול בסביבה היבשתית והימית.

חלק שני- תיאור ובחינת הפתרונות המוצעים בתמ"א הרלוונטיים עבור כל תא שטח כגון מיגון בוהן המצוק, ייצוב ומיתון המדרון, פתרונות ימיים כגון הזנת חול, הצבת שוברי גלים תת ימיים וכו'. בחינת הפתרונות והשוואתם נעשית עפ"י קריטריונים תפקודיים, ציבוריים, סביבתיים וכלכליים.

חלק שלישי- תיאור וניתוח החלופה הנבחרת להגנת המצוק עבור כל תא שטח. מטרת החלופה להבטיח בחירת פתרון או שילוב פתרונות מיטביים מתוך סל הפתרונות למיגון המצוק בכל תא שטח.

תכנית אב לשבילי אופניים ברמת השרון
מערך שבילי אופניים ברמת השרון

עיריית רמת השרון שמה לה למטרה לקדם את תרבות רכיבת האופניים בעיר, הן לצרכי יוממות והחלפת תחבורה מוטורית והן לצורך קידום ופיתוח רכיבת פנאי. בחודש יוני 2016 אישרה הועדה המקומית בעיריית רמת השרון את תכנית האב לשבילי אופניים אשר הוכנה על-ידי חברת אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה ובשיתוף אינג' נחמה הירשברג ויועצת שיתוף הציבור חנה שפירא. התכנית לוותה באופן צמוד על-ידי ראש העיר ומחלקת ההנדסה של העירייה.תכנית שבילי האופניים גיבשה מערכת תוואי אופניים בעיר לחיבור שכונות המגורים אל מוקדים עירוניים, מוסדות חינוך, מוקדי הציבור, התעסוקה ומסופי התחבורה וכן אתרי בילוי ופנאי בישוב.

בבסיס התפיסה של התכנית עומד העיקרון שרוכבי האופניים זכאים לתנועה ברשת תוואים המקשרים את כל חלקי ומוקדי העיר. היעד הינו להעלות את אחוז התנועה בעיר שתעשה באופניים- הן על-ידי בני נוער והן על-ידי בוגרים.

על-מנת להשיג יעד זה, כל הרשת העירונית אמורה להוות גם מרחב בחירה לרוכבי האופניים, באמצעות רחובות, דרכים, מעברים, שצ"פים וכו'.

כמובן שאופן הטיפול בנתיבים ובשבילים שונה ממקום למקום ומסוג רחוב אחד למשנהו, בהתאם למבנה הרחוב ולאופי התנועה בו.

התוצר - שלד תוואי אופניים ברמה עירונית- מאפשר להנהלת העיר לקדם בשלבים- תכנון וביצוע של פריסת מערך עירוני ייחודי של שבילים לרוכבי אופניים. התכנית מתואמת עם תכנית המתאר של רמת השרון אשר נמצאת בשלבי הכנה מתקדמים.

התהליך כלל שלושה שלבים עיקריים:

ניתוח ישובי, תנועתי ופיזי ובמסגרתו הגדרת קריטריונים למאפיינים שמשפיעים על שימוש ועידוד רכיבה ובכלל זה:

×      סוגי ומיקום משתמשים צפויים.

×      רמות הפרדה נדרשות.

×      שיפועים רלבנטיים.

מתודולוגיה לבדיקת פוטנציאל הביקושים בכל אזור:

×      איתור מוקדי משיכה לרוכבי אופניים על בסיס מידע עירוני קיים- מוסדות חינוך וקהילה, מוקדי מסחר ותחבורה, שצ"פים, אזורי המגורים, אזורי בילוי ותעסוקה וכיו"ב.

×      סיורי שטח מעמיקים ללמידת הקשרים הנדרשים והאפשריים בין השכונות ובין המוקדים.

×      ביצוע תהליך שיתוף ציבור בעיר לאימות הצרכים והקשרים הנדרשים ואשר כלל סקר הרגלי רכיבה אינטרנטי וכן יום עיון רחב וקבוצות דיון לסיכום הסקר וטיוב תוצרי התכנון. 

לימוד המערך התנועתי במרחב המיועד לקליטת השבילים:

×      היררכיית כבישים, מוקדי תחבורה ומיקום תחנות.

×      ניתוח בעיות תנועתיות.

×      איתור קונפליקטים אפשריים בין מרכיבי התעבורה השונים- הולכי רגל-אופניים-רכב.

הצעת חלופות תוואים לבדיקה בהתאם לעקרונות הבאים:

×      אופי מערך השבילים- בחינת מערכים אפשריים שונים בהתאם למגבלות השלד העירוני והתנועתי.

×      אופי הרצועה/שביל: פותחה שפה התואמת למדריך לתכנון תנועת אופניים של משרד התחבורה:   

-          רמת הפרדה א'-  תנועת אופניים מעורבת עם כלי הרכב.

-          רמת הפרדה ב'-  נתיב אופניים- סימון הרצועה בצבע לצד מיסעת הרכב.

-          רמת הפרדה ג'-  שביל אופניים (דו-סטרי וחד-סטרי)- עם הפרדת השביל באבן שפה, או שביל אופניים במפלס המדרכה, עם רצועת הפרדה מהולכי הרגל.

-          שביל בשטחים ירוקים.

תכנית מסכמת

מערך התוואים הסופי, כולל תשריט המציג את מערך תוואי האופניים ברמת השרון, אשר מהווה כלי בידי הנהלת הישוב להמשך מיידי בתכנון לביצוע, תשריט שלביות ביצוע וחוברת חתכים המציגים מגוון אפשרויות לשילוב שבילי האופניים ברחובות העירוניים.