Sidebar

אפריל 2016

שירותי ייעוץ אקוסטי | פיתוח בר קיימא | רשות המים - מדדים | תכנית אכיפה סביבתית פנימית לארגונים | כנס "חדש בעיר"

 

שירותי ייעוץ אקוסטי

אקוסטיקה 209163319 מוקטן

רעש, או קול, נוצרים בשל תנודות של שינוי לחץ בתווך (בד"כ אוויר או מים). הפרעה זו מתפשטת כגל מכני המתאפיין בעוצמתו ובתדירותו של המופע. מקורות אופייניים למטרדי רעש יכולים להיות רעשים ממתקני מיזוג אוויר, תחבורה, תעשייה, אתרי בנייה ומקורות רבים אחרים.
הדרישה ההולכת וגוברת לרמת איכות חיים גבוהה יותר ועלייה במודעות לנזקי הרעש, בשילוב עם הגברת הצפיפות בסביבה העירונית, גורמות לעליה בדרישת התושבים לתנאי רעש נאותים - דבר המתבטא בתקינה מחמירה של נושאי הרעש.
קבוצת אתוס שמחה להציע לקהל לקוחותיה שירות חדש - ייעוץ אקוסטי. השירותים המסופקים כוללים ליווי אקוסטי של פרויקטים בתחומי התחבורה, התשתיות, התעשייה, הבנייה ועוד.
את לקוחותינו ילוו אנשי מקצוע המתמחים במדידות וחישוב רעש וכן בתכנון אמצעי הגבלה עבור פרויקטים בהם נדרשת התייחסות אקוסטית לצורך עמידה בקריטריונים המקובלים, או לפי דרישת הלקוח. אנו מציעים שירותים בנושאים המפורטים:

-          עריכת מסמכי חוות דעת אקוסטיים ופרקי רעש בתסקירי השפעה לסביבה

-          ליווי בתחום האקוסטי של תכניות סטטוטוריות

-          מדידה וחיזוי רעש מתחבורה (כבישים, רכבות ומטוסים) ותכנון אמצעי בקרת רעש

-          אפיון רעש ממקורות תעשייתיים ותכנון אמצעי בקרה לעמידה בתקנות ובחוקים

-          ליווי אקוסטי לבנייה ירוקה בהתאם לתקן ישראלי 5281

-          חוות דעת אקוסטית לבתי משפט

פיתוח בר קיימא

shutterstock 170593844מוקטן

פיתוח בר קיימא, או קיימות (Sustainability), הוא פיתוח היכול להתקיים לאורך זמן רב ביותר באותו האופן, כיוון שאינו פוגע בבסיס המשאבים עליהם הוא נשען. זהו פיתוח מתוכנן אשר מגביל את יכולת הצמיחה לפי כמות המשאבים והתחדשותם ואינו יוצר מפגעים לא הפיכים. כחברה מובילה בתחום התכנון הסביבתי, אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה מסייעת בהטמעת היבטי קיימות במגזרים השונים.

תחום הקיימות ואיכות הסביבה בארגונים ציבוריים ופרטיים עולה בחשיבותו ובמעמדו בשנים האחרונות, בארץ ובעולם, כתוצאה משתי מגמות המחזקות זו את זו:
רגולציה מתפתחת, בעולם ובישראל, המטילה אחריות הולכת וגדלה על הארגונים ועל נושאי המשרה בהם (לדוגמה – הנחיית רשות החברות הממשלתיות לפיתוח ויישום אסטרטגיות לפיתוח בר קיימא בחברות הממשלתיות).
מודעות ומעורבות הציבור, העוקב אחר התנהלות הארגונים, ובכך מושפעים תדמיתם ומעמדם הציבורי, ואף הפוליטי, של הארגונים ומנהליהם.
כתוצאה מכך, בשנים האחרונות, מקבל תחום הקיימות ואיכות הסביבה ייצוג בולט והולם יותר בהנהלות ובמבנה הארגוני של גופים ורשויות ציבוריים ותאגידים עסקיים גדולים. תחום הקיימות ואיכות הסביבה מקיף כיום את כלל בעלי העניין בארגון: עובדים, ספקים, לקוחות, הקהילה המיידית ואף הציבור הרחב.

חברת "אתוס – אדריכלות, תכנון וסביבה" מייעצת לגופים ציבוריים בנושא הקיימות:

רשות שדות התעופה – גיבוש תכנית אב וליווי שוטף של היחידה הסביבתית, לריכוז וסיוע בניהול הקיימות וקידום פרוייקטים בתחום. תחומי הפעילות העיקריים: חסכון באנרגיה, חסכון במים, בניה ירוקה, פסולת ומיחזור ועוד.

רכבת ישראל – גיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בחברה וליווי הטמעתה ביחידות השונות בארגון (התכנית לקראת אישורה בדירקטוריון), בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות.

נ.ת.ע - גיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא, בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות.

רשות המים - מדדים

127009169 575

חברת אתוס מייעצת לרשות המים ביישום תכנית האב למשק המים אשר אושרה בממשלה בשנת 2012. שיתוף הפעולה, אשר נכנס כעת לשנתו השלישית, הינו רחב ומגוון, ומשלב תכנון אסטרטגי בהתאם ליעדי הרשות, לצד משימות נקודתיות יותר, כגון כתיבת ניירות מדיניות, כתיבת הנחיות תכנון לעבודות עתידיות, וניתוח נתונים והצבעה על מגמות בתחומים שונים. בין התוצרים המרכזיים עליהם עבדנו במהלך השנתיים האחרונות, נכלל כלי של מדדים היררכיים להערכת מצב משק המים – בעבר, כיום ובעתיד הקרוב. כמו כן, סייענו בעדכון תכנית האב למשק המים, אשר כלל את עדכון עיקרי המדיניות בסוגיות השונות, ואת הטמעת תכנית הפיתוח וכיווני הפעולה הנדרשים. 

 

תכנית אכיפה סביבתית פנימית לארגונים

ארובות דוד קיטור בעמק fdf

התגברות הרגולציה הסביבתית, בד בבד עם החמרה בענישה ובאכיפה, הביאו חברות תעשייה ותאגידים להכרה כי תכנית אכיפה פנימית בנושאי איכות הסביבה עשויה להביא תועלות מרובות לארגון. התועלות עשויות להיות הן בהיבט של פעולה מונעת למזעור חשיפה ופגיעה במוניטין, והן בהיבט של שיפור דימוי הארגון ומוצריו, מבחינת "הקדמת תרופה למכה", כאשר בפעילות פנימית מזהים כשלים ופועלים לתיקונם, לפני הגעת הרגולטור. מטרת תכנית האכיפה הסביבתית הפנימית היא לשמש כלי מעשי בידי הארגון לניהול סיכונים סביבתיים בכדי להבטיח תאימות מלאה במגוון הנושאים הסביבתיים לאורך זמן.

חברת אתוס מבצעת את המבדקים הפנימיים כחלק מהליך הבקרה והפיקוח על יישום ההוראות בפועל.

 
בשלב ראשון מבצעים זיהוי דרישות עפ"י דין (באמצעות יועץ משפטי המתמחה בדיני סביבה) החל על הארגון בכל ההיבטים הרלוונטיים – חומרים מסוכנים, שפכים, פליטות לאוויר, פסולות ועוד. בשלב מאוחר יותר, מנהלים בקרה ופיקוח אחר יישום ההוראות בשטח באמצעות נהלים כתובים ומבדקים פנימיים פרטניים המנוהלים בידי צוות חברת אתוס.

להלן התועלות העיקריות או "מה ייצא לי מזה" (מזווית הראיה של הארגון):

ü    מניעת חשיפת הארגון ומנהליו לתביעות משפטיות ולחבויות בעייתיות.

ü    מענה לדרישה פוטנציאלית של הבעלים למערכת אכיפה סביבתית פנימית.

ü    מיצוב הארגון כמתקדם מסוגו, כשומר סביבה ופועל אף מעבר לדרישות הפורמליות.

ü    העלאת ערך הארגון בעיני משקיעים ושיפור הנגישות להון.

ü    הפחתה פוטנציאלית של תקלות, חריגות וחבויות.

ü    מניעת פגיעה בסביבה כחלק מהאחריות התאגידית.

כחברת ייעוץ סביבתי, מתמחה אתוס בין השאר, בהטמעה וליווי של תכניות אכיפה פנימיות בנושא איכות הסביבה בארגונים וחברות תעשייה. במהלך שלוש השנים האחרונות מלווה אתוס חברת מזון מרכזית בישראל ביישום והטמעה של תכנית אכיפה סביבתית פנימית, לרבות ביצוע מיבדקים פנימיים, כתיבת נהלים, הנחיית צוותים וייעוץ שוטף, פגישות בקרה עם דרגים ניהוליים וכיו"ב. הפעילות תופסת תאוצה, כאשר מדי שנה מקבלת התכנית הרחבה לאתרים נוספים, תוך זיהוי החשיבות ביישום תכנית אכיפה פנימית בתחום זה.

לפרטים נוספים יש לפנות אל: דב באסל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כנס "חדש בעיר"

בידיעון האחרון, הקדשנו ידיעה בה תואר תהליך גבוש וניסוח של כלים להערכה איכותנית לתכנון ובניה בשכונות צפופות, מטעם אגף התחדשות עירונית של משרד הבינוי והשיכון, אשר מוליכה חברת אתוס. זאת לצורך התמודדות עם משבר הדיור והמחסור בקרקע פנויה לפיתוח.IMG 8246

בחודש פברואר, נערך כנס "חדש בעיר", אשר הינו נגזרת מפרויקט ארצי של 4 מטרופולינים לקידום הדיור בישראל (באר שבע, חיפה, ירושלים ות"א), ביניהם אחד הפתרונות המהותיים – התחדשות עירונית.

אדר' שרי קלאוס ממשרד אתוס, זומנה להתראיין בכנס, במסגרת תפקידה כחוקרת ההתנגדויות לתכניות רובעים 3 ו-4 בתל אביב.

רובעים 3 ו-4 ממוקמים במרכז העיר תל אביב, ומאופיינים במרקם בנוי בעל איכויות ייחודיות. על כמחצית משטח רובע 3 חלה ההכרזה של ארגון אונסק"ו לאתר מורשת עולמית. המרקם הבנוי של הרובע מאופיין בבניה אחידה, הנשענת רובה ככולה על התשתית התכנונית של תכנית גדס משנות ה-30 וה-40 של המאה שעברה. על חלק קטן מרובע 4 חלה ההכרזה של ארגון אונסק"ו לאתר מורשת עולמית. ברחבי הרובע ממוקמים מתחמי ה"שיכונים", עם מגרשים קטנים ועליהם בניה נמוכה ובאזורים אחרים קיימת בניה גבוהה, נקודתית ומתחמית. על הרובעים חלות תכניות שונות, חלקן נקודתיות, חלקן מתחמיות וחלקן רוחביות.

עיריית תל אביב נקטה בצעד אמיץ,  בו החליטה שהתכנית המופקדת אכן תיגזר מתמ"א 38, אך שמירת הייחוד והאיכויות של מרקמי רובעים 3 ו-4, הוותה נר לרגליה ככל האפשר. נקודת מוצא כזו אמורה להבטיח שמירה על אופיו הייחודי של מרכז העיר. וכך, הוראות התכנית לא העניקו את מירב הזכויות שניתן היה לקבל על פי התוספות המוצעות בתמ"א 38.

ההתנגדויות היו רבות ומגוונות – היזמים ובעלי הבתים טענו לפגיעה קשה בזכויותיהם, בעוד שנציגי אונסק"ו וגופי השימור איימו בהסרת ההכרזה, אם התכנית תאושר. אל אלה נוספה התנגדות מהנדס העיר, שכללה בקשה לשינוי של מספר לא מבוטל של הוראות בתכנית המופקדת ואשר חלק מהמתנגדים טעו לחשוב, שעצם הגשת התנגדות על ידי מהנדס העיר משנה את התכנית.

בסיוע של השמאית לילך בן פורת, שמונתה מטעם הוועדה המחוזית, נבחנו לעומקן ההתנגדויות שטענו לחוסר אפשרות כלכלית לבצע את הבניה על פי הזכויות המותרות בתכנית. כמו כן, נבחנו לעומק טענות לגבי אי התקפות הסטטוטורית ואי מיצוי זכויות מוקנות על פי הוראות התכנית. נציגי אונסק"ו והעירייה קיימו מספר דיוני שולחן עגול כדי להגיע להסכמות ולהעבירן לפני סיום החקירה. בשמיעת ההתנגדויות התבקשו מתנגדים להעביר תכניות וסכמות שיבהירו את בקשותיהם הפרטניות, וגם אלה נבחנו לעמקן.

חקירת ההתנגדויות הייתה מורכבת ביותר. נערך מיפוי של כל ההתנגדויות לפי היררכיה של נושאים ותתי נושאים. ניתוח ההתנגדויות התחלק לשניים: בחלק הראשון נדונו נושאים ונוסחו המלצות בסוגיות עקרוניות, כגון: התחדשות עירונית אל מול שמירה על מרקם קיים, תוך העמקה בנושא אזור ההכרזה, משמעות סעיף 23 בתמ"א 38, והאפשרות לפרשו כסעיף שמאפשר הפחתת זכויות ולא רק הוספה, הריסה ובניה אל מול תוספת על מבנה קיים, רווחיות אל מול כדאיות כלכלית, אחוזי בניה אל מול זכויות נפחיות ועוד.

בחלק השני הוצעו שינויים בסעיפי הוראות התכנית המוצעת, על סמך המיפוי שנערך להתנגדויות והדיון הנקודתי בהן. הוועדה קבלה את הרוב המכריע של ההמלצות ואישרה את התכנית עם השינויים הנגזרים מהמלצות אלה.

הזמנת ועדת המשנה להתנגדויות, הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב.

תא/3616א' ו- תא/3729א' [רובעים 3,4 [

מתכנן: "מקום-אדריכלות ותכנון ערים"