Sidebar

ספטמבר 2015

ניתוח השפעת הצללות של מתחמי בנייה לגובה בסביבה אורבאנית | בדיקות התכנות לפיתוח מתחמי נדל"ן - מתחם ברגמן בבאר שבע | ניהול פרויקטים – סקר
ציפורים בשדה תעופה ע"ש אילן ואסף רמון
בתמנע | שירותי ייעוץ וליווי מקצועי במיקור-חוץ עבור מפעל תעשייתי | חברת אתוס משתפת פעולה עם "אדן"

ניתוח השפעת הצללות של מתחמי בנייה לגובה בסביבה אורבאנית

ניתוח השפעת הצללותלמשרד ניסיון רב בהיבטי מיקרו אקלים – ניתוח השפעת רוחות והצללות של מבנים על סביבתם. במסגרת ניתוח ההצללות, מוצגות השפעות ההצללה על סביבת התכנית המוצעת וניתנות המלצות למיזעורה. בהתאם למתודולוגיה של לשכת התכנון של מחוז תל-אביב, המקובלת גם על המחוזות האחרים, נבחן הקריטריון של שמירה על זכויות השמש החיוניות לשימושי קרקע המוגדרים רגישים (בתי מגורים, בתי ספר וגני ילדים) בשלושה אזורי בדיקה- חזיתות המבנים, גגות המבנים ושטחים ציבוריים פתוחים. הבחינה מתבצעת בעזרת מודלים ממוחשבים הממחישים את משך ההצללות בעונות השנה ומאפשרים בדיקה תלת מימדית של חותם הצל. התוצאות מציגות את היטלי ההצללה ורוחבם ומתארות את משך ההצללה בטבלאות ובמלל. דוגמא לבחינה זו ניתן למצוא בחוות דעת מיקרו אקלימית אשר בוצעה עבור מחנה הורודצקי בתל אביב. מתחם הורודצקי ממוקם במזרח תל אביב - מזרחית לנתיבי איילון ובסמוך לגבול ת"א-גבעתיים. תב"ע תא/4245 מקודמת ע"י רשות מקרקעי ישראל וכוללת פינוי הבסיס הצבאי הקיים וייעוד המתחם למגורים ולשטחים למבני ציבור. הבינוי המוצע כולל מספר מבני מגורים, מבני ציבור מבנים לתעסוקה. במסגרת קידום התכנית בוועדת התכנון המקומית, נתבקשה חברת אתוס לבחון את היבטי ההצללות והיבטי הרוחות על המבנים הסובבים את התכנית. כנהוג בחוות דעת דומות, חוות הדעת האקלימית משווה בין מצב ההצללות המתקבל על-ידי התכנית המוצעת אל מול המצב לפי התכנית המאושרת ומציגה את השינוי שנוצר בהצללה על המבנים הסובבים כתוצאה משינוי התב"ע. פרויקטים נבחרים נוספים בתחום: תב"ע בי/550 למתחם ביל"ו בבת ים, תב"ע רג/1591 להתחדשות עירונית ברח' עוזיאל ברמת גן, תב"ע למתחם "החרמון" ביבנה, תב"ע להתחדשות עירונית במתחם "שדרות גת" בקריית גת ועוד.

 

בדיקות התכנות לפיתוח מתחמי נדל"ן - מתחם ברגמן בבאר שבע

בדיק היתכנותהמתחם המכונה "מתחם ברגמן" מהווה חטיבת קרקע בשטח של כ-60 דונם, הממוקמת לצידי שדרות רגר, בלב המרכז העירוני-אזרחי הראשי של באר שבע, בסמוך למוסדות ציבור חשובים ולאוניברסיטת בן גוריון. במסגרת בדיקות ההתכנות השוטפות שנערכות על ידי חברת אתוס אדריכלות תכנון וסביבה עבור רשות מקרקעי ישראל, נערכה בדיקת התכנות להעתקת השימושים הקיימים במתחם והקמת מבני מגורים ותעסוקה ומשרדים. במתחם ברגמן פועלים כיום שלושה גופים: אוניברסיטת בן גוריון, מכון התקנים הישראלי ומשרדי כ.י.ל ישראל. במסגרת בדיקת ההתכנות נבדקה נכונות הגופים ויכולת ההעתקה של המתקנים המשרתים גופים אלה – חלקם הארי מהווה קמפוס מחקר, כולל חלקות ניסוי חקלאיות ובנק גנים של האוניברסיטה. לאחר נתוח סטאטוטורי, שמאי, כלכלי ותכנוני, גובשה פרוגרמה כמותית מיטבית, כמו גם חלופה נפחית מומלצת ובה תמהיל של מבני מגורים ומגדלי תעסוקה ומשרדים, מעל קומה מסחרית המלווה את השדרה הראשית.

 

 

 

 
 

ניהול פרויקטים – סקר ציפורים בשדה תעופה ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע

ניהול פרויקטיםחברת "אתוס – אדריכלות, תכנון וסביבה" הינה נציגתה הבלעדית של חברת SAFESKYS  האנגלית, אשר נבחרה ע"י רשות שדות התעופה לביצוע סקר ציפורים מקיף בסביבת שדה התעופה הבינ"ל ע"ש אילן ואסף רמון, המוקם בימים אלו באזור תמנע בדרום הערבה. הסקר ישמש לקביעת תבניות תפעוליות בפעילות נמל התעופה, אשר ימזערו את הסיכונים הבטיחותיים הנובעים מבעלי כנף בקרבת הנמל. במהלך הסקר, ייעשה שימוש במערכות מכ"ם חדשניות לניטור תנועת ציפורים, תוצרת חברת ROBIN מהולנד. סקר השדה מנוהל ע"י פרופ' ראובן יוסף – מנהל מרכז הצפרות באילת בעבר, אחד הצפרים המובילים בישראל בכלל ובאזור אילת – אילות בפרט. חברת "אתוס – אדריכלות, תכנון וסביבה" מנהלת את המעטפת הלוגיסטית והמקצועית של הפרויקט, ובכלל זאת: טיפול בכלל ההסדרים הנדרשים לתהליך ייבוא המכ"ם והצבתו באתר, גיוס והפעלת סוקרים, ביצוע סקר ציפורים מקיף, הכנת דוחות מקצועיים ותיאום שוטף בין כל הגורמים המעורבים (רשות שדות התעופה, רשות התעופה האזרחית, משרד הבטחון, המשרד להגנת הסביבה, ועדות התכנון השונות, ספקים שונים SAFESKYS, RADAR ROBIN והצפרים המבצעים את הסקר בפועל).

 

שירותי ייעוץ וליווי מקצועי במיקור-חוץ עבור מפעל תעשייתי

שירותי ייעוץהמפעל של חברת רותם אמפרט, הממוקם במישור רותם, מייצר בעיקר חומרי דישון לחקלאות. החברה שכרה את חברת אתוס עבור שירותי מיקור חוץ שעיקרם הכנת מסמכים סביבתיים. בעת הגשת בקשת היתר בניה לוועדה המקומית, הוועדה רשאית לבקש חוו"ד דעת סביבתית מהיחידה הסביבתית (היחידה האזורית לאיכות הסביבה – נגב מזרחי), במקרה זה , על המפעל להכין מסמך סביבתי הכולל את תיאור המערכת הקיימת, תיאור המערכת המוצעת והשינויים בהיבטים הסביבתיים הנובעים מהשינוי, אם יש. על המסמך להתייחס לכל ההשפעות הסביבתיות הצפויות עקב השינוי, בפליטות לאוויר לשפכים, בפסולות חומרים מסוכנים וכדו', כמו כן עליו להתייחס לעמידת השינוי המוצע אל מול התחייבויות המפעל במסמכי חוק אוויר נקי. המסמך הסביבתי מוגש ליחידה הסביבתית המעבירה בהמשך לו חו"ד חזרה לוועדה המחוזית. הפרויקט כלל הימצאות של נציג אתוס בחברת רותם כשלושה ימים בשבוע ועבודה מול כל הגורמים הרלוונטיים במפעל וביחידה הסביבתית להכנת ואישור המסמך הסביבתי.

 

חברת אתוס משתפת פעולה עם "אדן"

1799131 798810330189726 4713795812953737458 oחברת אתוס משתפת פעולה עם "אדן", מיזם סביבתי – חברתי של מיחזור פסולת עץ מאתרי בניה והפיכתה לאדניות מעוצבות. הינכם מוזמנים לבקר ולהתרשם באתר ובדף הפייסבוק: