Sidebar

דצמבר 2015

מערכי פסולת במבנים ובמתחמים | שירותי מיקור חוץ בתחום איכות הסביבה | כלי יישומי ותדריך להערכה איכותנית של תכניות פינוי בינוי
ותכניות בינוי בצפיפות גבוהה | ניתוח היבטי רוחות | בפרויקט תב"ע למגורים בבת ים | איים מלאכותיים בישראל - אתוס בתכנית ימית לישראל

 

מערכי פסולת במבנים ומתחמיםgarbagecan

תחום הטיפול בפסולת בישראל עובר מהלך של שינויים בשנים האחרונות. חוקים ותקנות שאושרו הביאו לשינויים והחמרות בדרישות הרשויות המקומיות. עולה הצורך של יזמים, מתכננים ומנהלי פרויקטים במציאת פתרונות יצירתיים לכל נושא אצירת ופינוי פסולת במבנים מתחדשים ובמתחמים גדולים. אתוס מציעה פתרונות יצירתיים ליזמים, מנהלי פרויקטים ומתכננים. מצד אחד, נתקלים המתכננים בקשיים למקם את "חדר האשפה" בתוך שטח התוכנית. הבעייתיות מתבטאת בצמצום השימוש ב"חצר שרות", במגבלות תנועת רכב כבד בפרויקטים משולבים ובבניה רוויה, בהורדת מערכות תפעול הבניין מתחת למפלס הקרקע ועוד. מצד שני, הרשויות פועלות כבר מספר שנים ללא קו מנחה ארוך טווח לגבי הדרישות המקדימות לתכנון מערך הטיפול בפסולת ומתחם האשפה במבנה. המצב כיום מביא לגידול במספר האתרים בהם הותקנו טכנולוגיות ייעודיות, או אשר נדרש בהם צמצום השטח הסחיר בעלות של מאות אלפים עד מיליוני שקלים, בנוסף לעלות המתקנים שנדרשו על ידי העירייה. צוות משרדנו מתמחה בתכנון לוגיסטי ותפעולי, בדגש על מערכות לטיפול בפסולת למעלה מ-25 שנה. היכרות המשרד בעבודה מול גורמים מוניציפאליים, גופי הממשלה וגורמי התכנון במגזר הפרטי, מאפשרת לנו להציג פתרונות מיטביים ופשוטים, אשר לרוב גם מוזילים את עלות המתקנים הנדרשים והטיפול השוטף בפסולת.

 

שירותי מיקור-חוץ בתחום איכות הסביבהunit

היחידה הסביבתית המשותפת למועצה המקומית שהם ומועצה האזורית חבל מודיעין וועדות התכנון המקומיות שלהן, שכרו את חברת אתוס לבקרה סביבתית של תכניות להיתרי בניה במרחב התכנון שלהן. אתוס פועלת תוך כדי תמיכה ביחידות השונות ברשויות שהם וחבל מודיעין, כגון הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מחלקות הנדסה, רישוי עסקים וכד', בבדיקה מקצועית של בקשות להיתרי בניה ובהיבטים סביבתיים נוספים. השימוש בשיטת מיקור חוץ מאפשר לרשות המקומית לקבל שירות מקצועי ויעיל במגוון תחומים מקצועיים, בהיקף ובעלות התואמים בדיוק את הצרכים המשתנים. הסתמכות על חברה חיצונית מאפשרת קבלת תמיכה ובקרה מקצועית ע"י יועצים בכירים במגוון התחומים הכלולים בשלבי הרישוי להיתרי בנייה; טפסי אכלוס ורישיונות עסק; ייעוץ למחלקת רישוי עסקים בנושא הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים; בקרה על פיקוח ואכיפה של עסקים יוצרי מטרדים סביבתיים; הכנת מסמכי רוחב סביבתיים בנושאים שונים וכתיבת מסמכי הנחיות מקצועיות. זאת, בתחומי התאמה לדרישות איכות הסביבה בתב"עות, פתרונות בנושאי נגר עילי, פסולת, מניעת מטרדי רעש, זיהום אוויר, טיפול בשפכים תעשייתיים או ממטבחים, חזות, קרינה אלקטרומגנטית ועוד.

 

כלי יישומי ותדריך להערכה איכותנית של תכניות פינוי בינוי ותכניות בינוי בצפיפות גבוההידיעון

תכנון ובניה של שכונות בצפיפות גבוהה הופך לכלי מדיניות מרכזי בהתמודדות עם משבר הדיור והמחסור הגדל בשטחי קרקע פנויים לפיתוח. מטרת הפרויקט הינה להוסיף למערכת המדדים הקיימים לתכנון ובחינת תכניות, מדדים איכותניים המבטאים מהויות אדריכליות, חברתיות וסביבתיות שלרוב לא נכנסות למערך השיקולים לתכנון ובחינה של תכניות בצפיפות גבוהה.  המדדים הללו יהוו בסיס לכלי יישומי שיאפשר לבודקי תכניות, מתכננים וקובעי מדיניות להעריך תכניות בצפיפות גבוהה. הפרויקט מקודם על ידי אגף התחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון. ליווי וקידום העבודה מתבצעים על ידי חברת אתוס אדריכלות תכנון וסביבה. צוות התכנון מובל ע"י אדריכלית שרי קלאוס וע"י מתכננת ערים שרון לוי. נקודת המוצא הבסיסית שלנו היא שתכנון מקום צפוף הינו תלוי קונטקסט, ויש להתייחס בראש ובראשונה למערכת הקשרים ולמיקום של השכונה במרחב העירוני. דין שכונה צפופה איכותית בשולי הוד השרון שונה מדין שכונה צפופה איכותית במרכז קריית גת. הסוגיות שאנו מתמודדים איתם כוללים, בין השאר, התייחסות לחיי רחוב, יצירת סביבת מגורים איכותית, עירוב שימושים, קישוריות, כלכליות ,עלויות תחזוקה וכמובן הקשר עם הסביבה האורבנית. במסגרת עבודת המחקר אנחנו מייחסים חשיבות רבה לסוגיות חברתיות, כך שהתכנון ישאף לשמר ולחזק את תחושת הקהילתיות והלכידות החברתית במרחב הצפוף. העבודה הוצגה במושב בנושא אתגרי צפיפות ותחזוקת בתים בעיר המתחדשת, בועידת עכו לעירוניות שהתקיימה בנובמבר השנה. במהלך המושב התקיים מפגש של שולחנות עגולים במטרה ללמוד מהניסיון הרב שהצטבר בנושא זה בקרב אנשי המקצוע בתחום, ולזקק המדדים שזוהו עד כה במסגרת העבודה. צוות התכנון כולל את אדריכלית ד"ר טליה מרגלית ,אדריכלית וד"ר  אפרת בלומנפלד-ליברטל מאוניברסיטת תל אביב  ויועצת חברתית חגית נעלי יוסף מחברת Viplan.

***התמונה צולמה במפגש שולחנות עגולים "חושבים צפוף" אשר התקיים בתאריך 8.12.15 במשרד הבינוי והשיכון בהנחיית איילת קראוס (אגף התחדשות עירונית) וצוות התכנון. במפגש השתתפו נציגי משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ואנשי מקצוע.

 

 

ניתוח היבטי רוחות בפרויקט תב"ע למגורים בבת יםtba

לצורך ההערכה והחיזוי של מטרדי רוח ממבנים גבוהים, אנו נעזרים במודל CFD המקובל בעולם הזרימה,המדמה את התנהגות הרוח והטורבולנציה בקרבת המבנים. מודל זה עוזר להגדיר פרמטר נוחות ("מהירות רוח שקולה") המשלב מהירות רוח בפועל ועוצמת הטורבולנטיות בגובה האדם. מהירות זו הינה המהירות שהאדם מרגיש בסמיכות לבניין הגבוה משאר הבניינים בסביבה.מהירות זו מגדירה מהם מצבים "נוחים"- הרוח מורגשת בפנים, בגדים מתעופפים וכו', עד למצבים קשים עד מסוכנים- אבק וניירות מתעופפים, הרוח מקשה על השימוש במטרייה, הרוח מפריעה להליכה וכיו"ב. הניתוח מאפשר לאתר אזורים סביב המבנים הנבדקים בהם קיים פוטנציאל להתפתחות רוחות בעוצמות גבוהות יותר, כאשר לרוב אזורים אלה הם פינות המבנים והמעברים בין המבנים. לבסוף ניתנות המלצות אופרטיביות בהן ניתן לנקוט על מנת להפחית את ההשפעות כגון נטיעת עצים, הצבת משברי רוחות וכדומה

איים מלאכותיים בישראל – אתוס בתכנית ימית לישראל

לאחרונה התראיין ברק כץ, שותף להכנת תכנית ימית לישראל, בנושא היתכנות הקמת איים מלאכותיים מול חופי הארץ. התכנית הינה מסמך מדיניות ותכנית מרחבית אשר בוחנת בין היתר את אפשרות להשתמש באיים מלאכותיים לפתרון מצוקת הדיור, אולם כץ מזהיר מהנזק החברתי של אפשרות זו: "כלכלנים יגידו לך שמחירי הקרקע במרכז אזורי הביקוש יכולים להצדיק יציאה לים... אבל אם אתה רוצה להשקיע בפריפריה, בתחבורה הציבורית, לפתח את המרחב העירוני, לעודד הריסה של בניינים ישנים, כל זה סותר את הנטייה להקים שכונות מגורים חדשות ויקרות בים. שכונות כאלו ישרתו את בעלי הממון ולא צעירים שמחפשים לרכוש את הדירה הראשונה שלהם". לעומת זאת, התכנית מציעה לבחון אפשרויות לאיים מלאכותיים עבור מתקני תשתית שאינם מחייבים גשר או מנהרה ליבשה. מדובר במתקנים בטוחים בעלי רדיוס מגבלות בניה גדול כגון מתקני אחסון לגז וחוות דלק, מתקני זיקוק וכימיקלים ותחנות כח מבוססות גז. על מנת לצמצם את הסיכונים הסביבתיים וכן את עלויות הקמת האיים, התכנית מציעה להקים את המתקנים על גבי אסדות, ולאו דווקא על גבי איים מבוססי חומרי מילוי.

 

לכתבה המלאה הכלכליסט

לריאיון של ברק כץ עם בן כספית בתכנית "עושים סדר חדש" – החל מדקה 14:30