Sidebar

אפריל 2015

חממת אתוס ליזמים בתחומים הקשורים לאיכות הסביבה | בדיקת התכנות, סקר מבנים ואוכלוסיה ותכניות מפורטות נוספות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים
במרחב | פרוגרמות ותכנון פונקציונאלי | איכות אוויר - ריחות ממט"ש | תסקירי השפעה על הסביבה – קטע צפוני, כביש
6

חממת אתוס ליזמים בתחומים הקשורים לאיכות הסביבה

Hamama2בימים אלו, חברת אתוס פותחת את משרדיה עבור יזמים בתחילת דרכם ומעניקה תמיכה הכוללת חלל עבודה, תמיכה לוגיסטית מלאה, שימוש בכלל שירותי המשרד, ייעוץ מקצועי בתחומים רלוונטים לאיכות הסביבה, תמיכה וייעוץ ניהולי בהקמת עסק וכן סיוע בהשגת השקעות מגורמי מימון הון סיכון. יזמים המעוניינים להציג מועמדות יפנו לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ויצרפו תיאור כללי של המיזם והשלב בו הוא נמצא.  הורד ברושור

 

 

 

בדיקת היתכנות, סקר מבנים ואוכלוסיה ותכניות מפורטות נוספות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים במרחב

PicAמרחב שוקת נמנה על מספר מרחבים בנגב שהוגדרו על ידי "הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב" לצורך תכנון סטאטוטורי, כולל ביצוע בדיקת התכנות וסקר מבנים ואוכלוסיה. מרחב שוקת נמצא מדרום מערב לצומת שוקת ומשתרע על פני שטח של כ- 27,700 דונם.תחום המרחב כולל שני ישובים: אל-סייד ואום-בטין ועוד אזורי מגורים מחוץ לישובים מוכרים - מטרת העבודה הנה לאתר ולהמליץ על פתרונות התיישבותיים ראויים עבור קבוצות האוכלוסייה המתגוררות בפזורה הבדואית. אדר' שרי קלאוס ומתכננת ערים שרון לוי מחברת אתוס משמשות כמנהלות תכנון של בדיקת התכנות ותכניות מפורטות נוספות במרחב שוקת שבנגב. מזמינת העבודה הינה הרשות לפיתוח והסדרה של התיישבות הבדואים בנגב. האדריכל וראש צוות התכנון הוא אדר' מיקי מנספלד – ממשרד אדריכלים מנספלד קהת בע"מ, היועצת החברתית של הפרויקט: חנה שפירא – משרד הלרמן שפירא מתכננים. תהליך בדיקת ההתכנות והסקר הינו מורכב וייחודי, ומבוסס באופן משמעותי על מפגשים עם קבוצות האוכלוסיה המתגוררות בפזורה והבנה מעמיקה של הקשרים השונים בין הקבוצות.כל זאת בהתייחס גם לתביעות הבעלות בשטח, נושא עם השלכות רחבות על כל התהליך.פעולות אלה, יחד עם ניתוח המרחב בהיבטים של תכנון/סטטוטוריקה, סביבה ותשתיות,מובילות לגיבוש המלצה לפתרונות התיישבותיים יישימים המתאימים לצרכים הקיימים והעתידיים של האוכלוסיה הבדואית שבמרחב. בנוסף לביצוע בדיקת ההתכנות, עוסק צוות התכנון בתכנון מפורט של מרכז מסחרי בישוב אל סייד, בשטח של כ- 50 דונם. בתכנון מפורט של שכונת מגורים בשטח של כ- 300 דונםבדרום מערב הישוב אום בטין.

פרוגרמות ותכנון פונקציונאלי

Picture1אתוס מתמחה בין השאר, בהכנת פרוגרמות ותכנון פונציונאלי למבנים ומתחמים לתעשייה, משרדים ומבני ציבור. הפרויקטים המבוצעים על ידינו כוללים: תכניות אב לשטחים, סקרי וחלופות איתור, פרוגרמות לתכנון אדריכלי ולתכנון מערכות כולל שילוב מרכיבי בניה ירוקה ותכנון פונקציונאלי מפורט של מערכי ייצור, לוגיסטיקה ואחרים. פרויקטים שבוצעו בתקופה האחרונה כוללים בין היתר:

תעשייה ולוגיסטיקה:מפעל לשתלי שיניים בא.ת. בר-לב, מפעל לציוד אלקטרו-אופטי של חברה בינ"ל בכרמיאל, חברות בקבוצת אלביט מערכות, מפעל מתכת באשקלון, מפעל מעגלים מודפסים בפתח תקווה, מפעל הדפסות בכפר סבא, מרכז לוגיסטי משותף במודיעין, מחסני חברה לשיווק עץ.

מבני ציבור ומשרדים: מטה רשות הטבע והגנים הלאומיים,
עיריית רעננה, מגדל הפיקוח החדש בנתב"ג, משרדי קבוצת יבוא רכב מובילה, משרדי קבוצת חברות מחשוב בפתח תקווה.

 

איכות אוויר - ריחות ממט"שממטש

במסגרת הגשת תוכנית לתב"ע להרחבת, שדרוג או הקמת מתקן לטיפול שפכים (מט"ש) יש להגיש מסמך סביבתי, הבוחן את השפעת הריחות ומזהמי האוויר הנפלטים מהמט"ש על סביבתו. מסמך זה, כולל בחינת השפעת המט"ש על הסביבה הן במצב קיים והן במצב עתידי. חברת אתוס ערכה את דו"ח פיזור הריחות שהינו הנספח הסביבתי לתב"ע. הבחינה כוללת, תחילה, סקירה של מקורות הריח בסביבת המט"ש במצב הקיים ובהמשך הרצת מודל לפיזור מזהמים וריחות במצב הקיים והחזוי. כחלק מהסקת המסקנות, נבחנות תוצאות הרצת המודל מול תקני וערכי הסף המקובלים על המשרד להגנת הסביבה. בהתאם למסקנות הדוח, המתבססות על תוצאות הרצת המודל, מובאות המלצות ליישום אמצעים טכנולוגים להפחתת פליטות ולניטרול מטרדי ריח.

 

תסקירי השפעה על הסביבה – קטע צפוני, כביש picC6

כביש 6 הינו פרויקט לאומי אשר אומץ ע"י ממשלת ישראל במטרה לצמצם את פערי הנגישות בין הפריפריה למרכז הארץ ולקדם את חזון פיתוח הנגב והגליל. קטע 3 נכלל בתוכנית תמ"א 31/א שאושרה על ידי המועצה הארצית לתכנון ובניה בשנת 2000. חברת אתוס מרכזת מידע רב מצוות הכולל מומחים מתחומים אלה, ומנהלת ועורכת עבור חברת שפיר הנדסה את פרקים ג'-ה' בתסקיר ההשפעה על הסביבה לקטע זה. הקטע מתוכנן להמשיך את הכביש הקיים מתל קשיש (צפונית ליקנעם) ועד מחלף סומך. הוא מהווה המשך לקטע 7 (בין מחלף עין תות ועד תל קשיש) אשר נמצא בשלבי תכנון מתקדמים. אורכו של קטע 3 הוא כ-14 ק"מ והוא כולל בין היתר בניית 2 מחלפים חדשים ו-2 מנהרות חדשות, האחת באורך 2.5 ק"מ והשנייה באורך 0.5 ק"מ. מבחינה סביבתית עובר הכביש באזורים רגישים ומורכבים- ברצועה צרה בין שמורת הר הכרמל לנחל הקישון, במרחב גבעות אלונים וחציית הנחלים ציפורי וקישון. לפרויקט היבטים סביבתיים בתחומים מגוונים כגון: אקולוגיה, אקולוגיה של נחלים, רעש, איכות אוויר, זיהום אור, נוף ונצפות, אתרי עתיקות ועוד.