Sidebar

ספטמבר 2014

חקירת התנגדויות לתכניות רובעים 3 ו- 4, תל אביב | סקרי מרחקי הפרדה | תכנון שבילי אופניים | בניה ירוקה באתוס

חקירת התנגדויות לתכניות רובעים 3 ו- 4, תל אביב חקרית התנגדויות IM2 600x508

אדריכלית שרי קלאוס מונתה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז תל אביב, לשמש כחוקרת להתנגדויות שהוגשו לתכניות הרובעים 3 ו-4 בעיר. התכניות הוכנו על פי סעיף 23 לתמ"א 38. אופי החקירה היה מאד מורכב, בשל הצורך באיזון בין שמירה על המרקם העירוני, הכולל שטחים מאזור הכרזת אונס"קו, אל מול ציפיות ודרישות של יזמים ובעלי נכסים. אל אלו, נוספה התנגדות מהנדס העיר לתכנית. הוועדה קיבלה באפריל 2014 את מרב המלצות דו"ח החוקרת, והמליצה על מתן תוקף לתכניות.

 

סקרי מרחקי הפרדה מרחקי הפרדה IM2 300x240

אחד התחומים בהם עוסקים באתוס באופן נרחב בתקופה זו הוא הכנת סקרי מרחקי הפרדה מחומ"ס (חומרים מסוכנים) עבור חברות תעשייה, רשויות מקומיות ועוד. לפני כשלוש שנים פרסם המשרד להגנת הסביבה מדיניות חדשה - מדיניות "מרחקי הפרדה" בין מחזיקי חומ"ס לבין רצפטורים ציבוריים (מגורים, מוסדות ציבור, מקומות מושכי קהל וכיו"ב), הן במצב מתוכנן והן במצב קיים. מרחק ההפרדה נקבע לפי סוג החומר המסוכן וכמותו, ולפי הערכת סיכונים במודל ALOHA. דוגמאות לפרויקטים של אתוס בתחום זה: סקרי מרחקי-הפרדה והערכות סיכונים מחומ"ס ב-16 מפעלי התעשייה האווירית, קביעת מיקום מחסני חומרי הדברה לאור מגבלות תכנוניות במחוז דרום, קביעת מרחקים ממערכת קירור באמוניה בראשל"צ ועוד.

תכנון שבילי אופניים שבילי אופניים IM2 600x488

צוות אתוס השלים לאחרונה הכנת תכניות למערך שבילי אופניים בישובים גדרה, ירוחם ומעלה אדומים והוביל בשנים האחרונות תהליכי הכנת תכניות שבילי אופניים ברשויות נוספות: בת-ים, ירושלים, רמת-גן, נתניה ועוד. הצוות מנהל תהליכי תכנון מפורט של השבילים, כולל הכנת פרוגרמה עירונית להקצאת מתקני חניה לאופניים על-פי תקן חניה רלוונטי. תכניות אב לשבילי אופניים, משמשות בעיקר לצרכי תכנון יוממות ומתן חלופות לתחבורה מוטורית, אך גם מהוות מנוף לקידום ופיתוח תחום הספורט בעיר ובשטחים הירוקים והפתוחים. שלד תוואי האופניים ברמה ישובית, מותאם להנחיות המעודכנות של משרד התחבורה ומאפשר להנהלת הישוב לקדם תכנון וביצוע בשלבים של פריסת מערך עירוני ייחודי של נתיבים ושבילים לרוכבי אופניים.
 

בניה ירוקה באתוס בנייה ירוקה IM1 2 600x452

צוות אתוס מספק ייעוץ מקצועי וליווי בבניה ירוקה בשניים מהפרויקטים המשמעותיים ביותר הנמצאים בבניה בתל אביב כיום: פרויקט שרונה (אדריכלית: קיקה ברא"ז, יזם: גינדי החזקות), הכולל כ-320 יח"ד בשלושה מגדלים בנוסף לאלפי מ"ר של משרדים ומסחר ("שרונה מרקט") ופרויקט מגדלי הארבעה (יזם: קבוצת חג'ג', אדריכל: משה צור), הכולל עשרות אלפי מ"ר של משרדים בשני מגדלים. בנוסף, צוות אתוס מלווה  גם את רשות שדות התעופה בבקרה על תהליך הטמעת בניה ירוקה בפרויקט הקמת נמל התעופה הבינ"ל בתמנע והרחבת טרמינל 3 בנתב"ג. במסגרת תהליך התכנון, ליווינו את היזמים, האדריכלים וצוות התכנון, לצורך הטמעת עקרונות הבנייה הירוקה במבנים, תוך בחינת התכנון ומתן המלצות להשגת ניקוד נוסף בתקציב מינימאלי.