Sidebar

ברק כץ - מתכנן ערים ואזורים ויועץ סביבה

2

שותף בחברת אתוס. בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה ולימודי מזרח אסיה מאוניברסיטת תל-אביב ותואר שני בתכנון ערים ואזורים מהטכניון, חיפה. עוסק כ- 20 שנה ביעוץ סביבתי ובתכנון ארצי, אזורי ועירוני עבור גורמים ממשלתיים, מוניציפליים ופרטיים, במתן הדרכות והרצאות בהיבטי איכות סביבה, אקולוגיה ותכנון עירוני, ניהול פרויקטי תכנון, הכנת מסמכי מדיניות ומסמכים סביבתיים מורכבים, כמו גם ניהול צוותי תכנון רב תחומיים במגוון פרויקטים.

עוסק בריכוז ועריכת עשרות תסקירי השפעה על הסביבה, נספחים נופיים-סביבתיים והכנת חוות דעת סביבתיות למגוון פרויקטים. הבולטים ביניהם: תמ"א 37 ח' למתקני הקבלה וטיפול בגז הטבעי, קווים אדום וסגול לרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב, שדות תעופה תמנע, חיפה, נתב"ג ושדה משלים לנתב"ג, העתקת מפעלי תעש לרמת בקע, מתקן התפלה בגליל המערבי, תחנת כוח פוטווולטאית "חלוציות" ופרויקטי טורבינות רוח בדרום ובצפון וכן ליווי סביבתי לעשרות פרויקטי מגורים, מסחר ותעסוקה. כמו כן, עסק ברק כץ בריכוז צוות סביבה בפרויקט "תכנית ימית לישראל", בתכניות לכבישים ומסילות ברזל ותכניות סטטוטוריות רבות בכל רחבי הארץ.

ברק כץ משמש כיועץ סביבה לועדות מחוזיות  ולמשרד להגנת הסביבה וכן בעשרות תכניות מתאר בכל ההיררכיה התכנונית ומנהל צוותי תכנון רב   תחומיים לפרויקטים מגוונים של תכנון מתארי, כגון: תמ"א 14ב' לכריה וחציבה, תמ"מ 23/14/4 למטרופולין באר-שבע, תכניות מתאר מקומיות לישובים כגון אילת, לוד, ערערה, שוהם, טורעאן, מסמך מדיניות לאיים מלאכותיים לתשתיות, תכניות אב לשבילי אופניים בישובים שונים ביניהם ירושלים, רמת-גן, רמת השרון, גדרה, ועוד.

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

שותפים מוקטן