Sidebar

אדר' שרי קלאוס - אדריכלית ובונת ערים

1

שותפה בחברת אתוס, בעלת תואר ראשון באדריכלות ובינוי ערים 1983 (בהצטיינות) ותואר שני באדריכלות 1991 מהפקולטה לארכיטקטורה, הטכניון, חיפה. עוסקת למעלה מ-30 שנה בעבודות תכנון אורבני ואדריכלי, ייעוץ וניהול תכנון, חקירת התנגדויות ועריכת סקרי היתכנות, כעצמאית ובשתוף עם משרדים מובילים בארץ. במסגרת אגף התכנון והאדריכלות של חברת אתוס בראשות אדר' קלאוס, מקודמות תכניות מתאר מקומיות, כגון תכניות מתאר לערים בית שאן (בשתוף משרד אדר' ענת פיק) אלעד ורכסים (בשתוף משרד אדר' חיליק קורין) ותכניות מפורטות שונות. חלק מתכניות אלו גם מנוהלות על ידי צוות האגף.

חברת אתוס הינה חברה מתכננת של משהב"ש, ואדר' קלאוס משמשת כאדריכלית הליבה של תכניות מפורטות רחבות היקף, ביניהן רובע 12 בקצרין (כ-1,600 יח"ד), שערי עכו (כ- 8,100 יח"ד), ועוד. בנוסף, צוות האגף מנהל תכנון של תכניות רחבות היקף למגורים, ביניהן ניהול במקביל של 6 תכניות מפורטות ברובע ד' בבית שמש (סה"כ כ-9,000 יח"ד), בכוכב יאיר (כ- 4,500 יח"ד), בכרמיאל (כ-7,500 יח"ד) ובמרחב שוקת, במסגרת הסדרת הישובים הבדואים. צוות האגף עוסק גם בעריכת בדיקות היתכנות עבור ר.מ.י. בכל רחבי הארץ. עד כה הוכנו למעלה מ- 75 בדיקות כאלו. אדר' קלאוס מחזיקה במנוי לתפקיד חוקרת התנגדויות, וניהלה חקירות רחבות היקף, ביניהן לתכניות לרובעים 3 ו-4 בתל אביב (תא3616/א ו- תא/3729/א), ולתת"ל 16, כביש מס' 1, משער הגיא עד הכניסה לירושלים. את כל אלה משלבת אדר' קלאוס עם הוראת נושאים אורבניים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ. זה למעלה מ- 20 שנה היא משמשת כמרצה בכירה באוניברסיטת תל אביב ולפני כן שמשה כמרצה בכירה בטכניון וכמרצה אורחת בבצלאל.

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ברק כץ - מתכנן ערים ואזורים ויועץ סביבה

2

שותף בחברת אתוס. בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה ולימודי מזרח אסיה מאוניברסיטת תל-אביב ותואר שני בתכנון ערים ואזורים מהטכניון, חיפה. עוסק כ- 20 שנה ביעוץ סביבתי ובתכנון ארצי, אזורי ועירוני עבור גורמים ממשלתיים, מוניציפליים ופרטיים, במתן הדרכות והרצאות בהיבטי איכות סביבה, אקולוגיה ותכנון עירוני, ניהול פרויקטי תכנון, הכנת מסמכי מדיניות ומסמכים סביבתיים מורכבים, כמו גם ניהול צוותי תכנון רב תחומיים במגוון פרויקטים.

עוסק בריכוז ועריכת עשרות תסקירי השפעה על הסביבה, נספחים נופיים-סביבתיים והכנת חוות דעת סביבתיות למגוון פרויקטים. הבולטים ביניהם: תמ"א 37 ח' למתקני הקבלה וטיפול בגז הטבעי, קווים אדום וסגול לרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב, שדות תעופה תמנע, חיפה, נתב"ג ושדה משלים לנתב"ג, העתקת מפעלי תעש לרמת בקע, מתקן התפלה בגליל המערבי, תחנת כוח פוטווולטאית "חלוציות" ופרויקטי טורבינות רוח בדרום ובצפון וכן ליווי סביבתי לעשרות פרויקטי מגורים, מסחר ותעסוקה. כמו כן, עסק ברק כץ בריכוז צוות סביבה בפרויקט "תכנית ימית לישראל", בתכניות לכבישים ומסילות ברזל ותכניות סטטוטוריות רבות בכל רחבי הארץ.

ברק כץ משמש כיועץ סביבה לועדות מחוזיות  ולמשרד להגנת הסביבה וכן בעשרות תכניות מתאר בכל ההיררכיה התכנונית ומנהל צוותי תכנון רב   תחומיים לפרויקטים מגוונים של תכנון מתארי, כגון: תמ"א 14ב' לכריה וחציבה, תמ"מ 23/14/4 למטרופולין באר-שבע, תכניות מתאר מקומיות לישובים כגון אילת, לוד, ערערה, שוהם, טורעאן, מסמך מדיניות לאיים מלאכותיים לתשתיות, תכניות אב לשבילי אופניים בישובים שונים ביניהם ירושלים, רמת-גן, רמת השרון, גדרה, ועוד.

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

שותפים מוקטן